Edelfelts värld: Tre kärlekar

11.12.2017 - 16:17
Elisabeth Stubb
Ellan de la Chapelle, SLSA1103_283, SLS arkiv

År 1880 var på flera sätt ett händelserikt år för konstnären Albert Edelfelt. Det var året han vann sin första utmärkelse på salongen i Paris då hans tavla Ett barns likfärd tilldelades 3 klassens medalj. Under året träffade han dessutom tre av de kvinnor som för eftervärlden mest har kopplats ihop med honom. Spåren av dem i Edelfelts korrespondens till modern Alexandra fördelar sig på ett lite annat sätt än i konsten från detta år.

Ellan de la Chapelle hade Edelfelt träffat i sällskapslivet redan som ung hemma i Finland. Våren 1880 var Ellan på resa med sin mormor och moster och...

Edelfelts värld: Luften i Köpenhamn

13.11.2017 - 15:46
Elisabeth Stubb
Holger Drachmann, av P.S. Kröyer, Wikipedia

”Jag har andats annan luft här än i Stockholm. Redan det att jag är så mycket mera bekant med konstnärer och literatörer här, gör mig betydligt mer hemmastadd,” skrev konstnären Albert Edelfelt från Köpenhamn i november 1879. Både på hemresan och på resan tillbaka till Paris gjorde han det året ett uppehåll i den danska huvudstaden.

”Jag har naturligtvis bott hos Krohn,” tillade Edelfelt i brevet hem till modern Alexandra. Vänskapen som tre år tidigare knutits med dansken Pietro Krohn hade introducerat honom till de danska kretsarna. Krohn hade efter sin mångåriga vistelse i Rom...

Edelfelts värld: Skandinaviska klubben

16.10.2017 - 16:06
Elisabeth Stubb
Skandinaviska konstnärernas frukost i Café Ledoyen, Hugo Birger 1886, Wikipedia/nationalmuseum.se

Paris samlade i slutet på 1800-talet konstnärer från olika håll i världen. Norden var inget undantag. På utrikes ort hände det ofta att landsmän sökte varandras sällskap. Så var det bland finländarna, och banden till andra nordbor gav också ett slags hemhörighet i den internationella smältdegeln.

År 1879 verkade nordborna i Paris ha försökt sig på att ordna inofficiella, men återkommande, tillfällen att träffas. Albert Edelfelt anlände till Paris i mitten av januari efter att han tillbringat föregående höst hemma i Finland. Den 26 januari 1879 skrev Edelfelt att han föregående...

Edelfelts värld: Svenskan Anna Törnblom

19.9.2017 - 15:31
Elisabeth Stubb
Skiss till Rödhårig modell med japansk solfjäder, Albert Edelfelts brev till Alexandra Edelfelt 8.4.1879, SLS

I ett brev från den 8 april 1879 skriver Edelfelt att han på ett besök hos sin amerikanske vän, konstnären John Singer Sargent , hade träffat på en rödhårig modell. ”På hennes accent kände jag ögonblickligen igen Anderssons, Petterssons och Lundströms landsmaninna.” I Edelfelts 1 ½ sidor långa utläggning om svenskan Anna Törnblom får läsaren bekanta sig med en av de många som liksom Edelfelt hade sökt sig till Paris för att pröva lyckan.

Det framgår att Anna Törnblom hade arbetat som sömmerska hos ”Wörth (den förnämsta damskräddaren i världen)”. Charles Frederick Worth var en...

Edelfelts värld: Antonia Bonjean

13.6.2017 - 15:52
Elisabeth Stubb
Skiss av Körsbärsflickan, Albert Edelfelt till Alexandra Edelfelt 9.7.1878, SLS arkiv

Modellen Antonia Bonjean nämns ofta som en av de kvinnor, med vilken Albert Edelfelt hade en lite mer långvarig intim relation. Redan konsthistorikern Bertel Hintze nämner ”la belle Antonia”, den vackra Antonia, i sin biografi över Edelfelt från 1942 . Edelfelts brev till modern Alexandra ger ingen direkt information om förhållandet i sig. Det betyder ändå inte att Antonias person är helt utesluten ur korrespondensen mellan sonen och modern.

Den 20 mars 1878 skrev Edelfelt att han hos en engelsman (troligen Richard Gay Somerset), i huset på Boulevard Montparnasse 81 där Edelfelt...

Edelfelts värld: Pietro Krohn

23.5.2017 - 16:30
Elisabeth Stubb
Pietro Krohn, Harald Jerichau, Elisabeth Jerichau, foto: Pietro Boyesen, Wikipedia Commons

”Jag är bra lycklig att ha en sådan vän som Krohn. Han säger mig svåra sanningar, men jag hör dem gerna, då jag ändå i allt ser att han håller så mycket af mig. Han har en magt i sin blick som är förvånande. Den värmer och upplifvar. Sjelf säger han sig ej ha varit så ung på många år som han är nu. Det är ju en stor skilnad i ålder oss emellan. Han är 13 år äldre än jag, men jag kommer aldrig att tänka derpå”, skrev Albert Edelfelt till sin mamma Alexandra den 24 april 1878.

Dansken Pietro Krohn (1840­–1905) befann sig i Paris med anledning av den stora världsutställningen, där han...

Edelfelts värld: Demi-Monde

14.3.2017 - 17:38
Elisabeth Stubb
La Reine de Joie (1892), Henri de Toulouse-Lautrec, Wikipedia Commons-The Yorck Project

Under andra hälften av 1800-talet fram till första världskriget fick den samhällsgrupp som kom att kallas demimonde en sällsynt synlig ställning i Paris stadsliv. Det rörde sig i första hand om kvinnor som levde på underhåll och gåvor från sina rika och samhälleligt högtstående manliga bekanta. De syntes i pressen, på teatern och allmänna tillställningar och slutligen överallt i den parisiska societeten. Det som karaktäriserade demimonden har förekommit både tidigare och senare, men då har den fört en mera ljusskygg tillvaro.

Uttrycket demimonde, halv-värld, etablerades då...

Inslag från Edelfelts värld: Fastlagen och farvälet till de köttsliga fröjderna

13.2.2017 - 16:35
Elisabeth Stubb
Maskerader i Finland. Från Storvarvet 1969, utklädsel på fastlagstisdagen, Björköby (Korsholm), foto: Rafael Olin, SLS 1026_29

Årets fester ger en rytm till det dagliga livet. De återkommer regelbundet och väcker större uppmärksamhet än vanliga vardagar. Albert Edelfelt utgör inget undantag i det avseendet. I breven hem till modern Alexandra går det att följa årstidernas växling, och de stora helgerna intar en egen plats.

Fastlagen är en något bortglömd period under året, i synnerhet i den protestantiska traditionen. Mest gör den sig nuförtiden påmind i inmundigandet av fastlagsbullar. Fastlagen kulminerar i de tre dagarna mellan fastlagssöndagen och fastlagstisdagen, efter vilken den 40 dagar långa fastan...

Inslag från Edelfelts värld: Kvinnor på egen hand i Paris

25.1.2017 - 16:23
Elisabeth Stubb
Tableau vivant, Tropenmuseum (Nederländerna)

Madame Jacquinot är ett ofta förekommande namn i Albert Edelfelts brev från de första åren i Paris. Likaså nämns en Madame Enjolras . Gemensamt för de båda var att de drev varsin pension för damer. Madame Jacquinot verkade i första hand ha varit etablerad bland svenska och norska kvinnor, medan finländska kvinnor sökte sig till Madame Enjolras pension. Det var också tack vara de inneboende gästerna som Edelfelt först kom i kontakt med dessa värdinnor. Edelfelts svenska väninna Pauline Ahlberg bodde under sina vistelser i Paris hos Madame Jacquinot, medan Edelfelt sökte upp sina...

Inslag från Edelfelts värld: Ellen Edelfelt

20.12.2016 - 12:58
Elisabeth Stubb
Utdrag ur Albert Edelfelts brev 14.11.1874, Svenska litteratursällskapet i Finland

Sommaren 1876 återvände Albert Edelfelt medtagen, men vid liv, från sin resa till Italien, där han insjuknat i tyfus. Slutet av sommaren och hösten tillbringade han med familjen i hemlandet. Medan han återvann sina krafter, fick han och övriga familjen bevittna hur krafterna i sin tur obönhörligt sinade för hans syster Ellen . Hon dog den 5 oktober 1876. Hon blev inte mer än 17 år gammal.

Livets kortvarighet gjorde att uppgifterna om den äldsta av Edelfelts systrar inte är särdeles omfattande och djupgående. Hennes potential och personlighet hade inte hunnit mogna i en fullvuxen...