Utställningen "Flora och fauna"

29.10.2018 - 14:17
Martin Ginström
Carl von Linné Systema Naturae

Carl von Linnés Systema Naturae , i den sjätte rättade och utökade upplagan från 1748, är en av böckerna i utställningen Flora och fauna som Sällskapet Bokvännerna i Finland visar på SLS. Bokvännerna grundades 1948, och 70-årsjubileumsutställningen som arrangeras i samarbete med SLS vill visa verk som haft betydelse för forskningen inom de biologiska vetenskaperna. Böckerna kommer från sällskapets medlemmar och deras vänner.

På bibliotekets hyllor: Diktarhemmet

28.11.2017 - 13:26
Martin Ginström
Hjalmar Procopé Diktarhemmet

På kyrkobacken står det gamla huset
och skådar över taken ned mot ån.
Dess vita murar synas långtifrån
och fönstren, glimmande i aftonljuset

Huset står där ännu uppe på kullen i gamla stan i Borgå, numera dock rödmålat. Det är förstås fråga om det s.k. Diktarhemmet som förläggaren Holger Schildt och hans hustru Mathilde år 1921 donerade till Finlands svenska författareförening som en hedersbostad för en finlandssvensk författare. När Hjalmar Procopé (1868-1927) skrev sin dikt hade huset, byggt 1765 av fortifikationsbyggmästaren Gotthard Flensborg, ett par år på nacken i sin nya roll. Flensborg drev på sin tid krogrörelse i huset, och också senare förekom här olika typer av handelsverksamhet – apotek, guldsmed, en period t.o.m. lönnkrog.

På bibliotekets hyllor: De re militari

10.11.2017 - 15:56
Martin Ginström
Vegetius De re militari

Den romerske skriftställaren Flavius Vegetius Renatus verk om krigskonsten brukar vanligen gå under namnet De re militari eller Epitoma rei militaris . Boken behandlar den romerska arméns organisation, utbildning, utrustning och taktik. Vegetius levde på 300- eller 400-talet men i övrigt vet vi inte mycket om honom, utom att han också skrev en bok om veterinärmedicin. De re militari är till största delen kompilerad från äldre källor. Vegetius ville sannolikt peka på det militära förfallet i sin samtid genom att kontrastera det mot en gången tids slagkraft. Senare kom ändå De re militari att uppfattas som en ren handbok i militära frågor. Redan före den första tryckta utgåvan utkom i Utrecht 1473 var den välkänd i medeltida avskrifter – också i översättningar till olika språk – och konsulterades flitigt av tidens generaler och strateger. Exemplaret i SLS bibliotek är en illustrerad utgåva med träsnitt, tryckt i Paris 1553.

På bibliotekets hyllor: Revelationes Sancte Birgitte

19.9.2017 - 15:47
Martin Ginström
Revelationes Birgitta 1500

Ett av medeltidens internationella samtalsämnen var de religiösa uppenbarelser den svenska adelsdamen Birgitta Birgersdotter började få på 1340-talet och som spreds i avskrifter i hela Europa. Birgitta som flyttade till Rom 1349 drog sig ju inte för att gripa in i tidens politiska och religiösa intriger. Det är väldokumenterat hur uppenbarelserna kom till. Birgitta skrev antingen själv ner sina syner på svenska eller dikterade dem för någon av sina biktfäder, prior Petrus Olavi från Alvastra kloster eller magister Petrus Olavi från Skänninge. I båda fallen översattes texterna genast till latin, och Birgitta granskade personligen översättningen. Hon kunde alltså skriva och förstod latin redan före Romtiden. Det var ingen självklarhet för 1300-talets kvinnor, men en viss utbildning också för flickor hörde till fördelarna med att födas rakt in i det högadliga nätverket.

På bibliotekets hyllor: Irische Elfenmärchen

22.6.2017 - 10:52
Martin Ginström
Jacob Grimm Wilhelm Grimm Thomas Crofton Croker Elfenmärchen

Irische Elfenmärchen är en tysk översättning av Thomas Crofton Crokers Fairy legends and traditions of the south of Ireland (1825). Översättningen gjordes av Jacob och Wilhlem Grimm 1826. Exemplaret av Irische Elfenmärchen i Jarl Pousars samling i SLS bibliotek tillhör en utgåva ”für die Jugend” från Schillerbuchhandlung i Charlottenburg, med illustrationer av Richard Flockenhaus. Flockenhaus komponerade också det vackra klotbandet med katten. Signaturen RF ses nere till vänster. En första upplaga utkom 1911, men detta är en utökad senare upplaga utan årtal. En namnteckning i boken daterar den ändå till senast 1920.

På bibliotekets hyllor: En sommarresa i Finland

6.6.2017 - 13:44
Patrik Aaltonen
A Summer Tour in Finland (1908)

År 1908 gav det engelska förlaget Methuen & Co. ut en bok med titeln A Summer Tour in Finland . Om en finländare hade fått syn på denna bok i en engelsk bokhandel, hade han nog blivit en smula konfunderad. Det första man lägger märke till är pärmillustrationen: två vita skepp som seglar mellan massiva, hundratals meter höga klippor – klippor vars like det torde vara svårt att hitta i Finland. Det andra är författarnamnet: Paul Waineman . Enligt uppgifterna på titelbladet har författaren också skrivit andra böcker med finsk anknytning, som A Heroine from...

På bibliotekets hyllor: Den store konungens Gustaf Adolph lefwernes beskrifningh

12.4.2017 - 16:30
Martin Ginström
Widekindi Gustav II Adolf

Den fullständiga titeln på Johan Widekindis biografi över Gustav II Adolf är Then fordom stormächtìgste / Högborne Furstes och Herres Herr Gustaff Adolphs / den Andres och Stores Sweriges / Götes och Wändes etc. Konung Historia, och lefwernes beskrifning / Then Första Deel . Verket kom ut 1691 flera år efter Widekindis död, men ansågs skada Sveriges utrikespolitiska relationer och indrogs nästan genast. Endast en del av upplagan hann distribueras.

På bibliotekets hyllor: An Anthology of 'Nineties' Verse

17.3.2017 - 13:38
Martin Ginström
An Anthology of 'Nineties' Verse

An Anthology of 'Nineties' Verse (1928) ingår i en samling med främst engelsk litteraturhistoria som tillhört översättaren och läraren i engelska Cid Erik Tallqvist, och som SLS bibliotek fick som gåva 2015. Tallqvist gjorde en stor insats för de finlandssvenska modernisterna. Han var med om att grunda tidskriften Quesego och var redaktör och ansvarig utgivare för de fyra nummer som kom ut 1928-1929. Donationen till SLS speglar hans intresse för den anglosaxiska litteraturen. An Anthology of 'Nineties' Verse lyfter fram författarkretsen kring 1890-talets ledande brittiska kulturtidskrift The Yellow Book , som utkom 1894-1897.

På bibliotekets hyllor: Ryska modernister

3.3.2017 - 13:33
Martin Ginström
Vladimir Majakovskij

Henry Parland är kanske den av de finlandssvenska modernisterna som tydligast var påverkad av det ryska litterära avantgardet. Likheterna mellan honom och speciellt Vladimir Majakovskij är tydliga. En del av Parlands boksamling finns bevarad i SLS bibliotek. Det är böcker som konkret belyser några av Parlands ryska influenser. Här finns bl.a. böcker av Majakovskij, Anna Achmatova och Ilja Ehrenburg, och också samlingen Sadok sudej II från 1913 som hör till den ryska futurismens centrala verk.

På bibliotekets hyllor: Skelettgåtan

20.1.2017 - 13:03
Martin Ginström
Skelettgåtan Theslöf

Skelettgåtan utgavs 1929 av journalisten och diplomaten George Theslöf (1880-1957) under pseudonymen Brummell & C:o. Romanen inleds rafflande med ett skelett som hittas i toppen av en gran, medan upplösningen avslöjar internationella politiska intriger och en mördare med patriotiska drivkrafter.