På bibliotekets hyllor: Den första julgranen

21.12.2017 - 15:46
Martin Ginström
Friedrich Gerstäcker Den första julgranen

Friedrich Gerstäckers barnbok Der erste Christbaum utgavs på tyska 1858 och i svensk översättning 1867. Två julaftnar utgör den tidsmässiga ramen för denna äventyrsberättelse med sagoinslag, men i övrigt spelar julgranen och andra element som vi nu förknippar med julen inte någon större roll för handlingen. Lille Erik reser från Tyskland till Norge och vidare till Nordpolen för att finna en ”trolldomsört” som ska bota hans blinda mor. Det är först i slutet julgranen lite oförberett dyker upp som en belöning till alla snälla barn.

På bibliotekets hyllor: De re militari

10.11.2017 - 15:56
Martin Ginström
Vegetius De re militari

Den romerske skriftställaren Flavius Vegetius Renatus verk om krigskonsten brukar vanligen gå under namnet De re militari eller Epitoma rei militaris . Boken behandlar den romerska arméns organisation, utbildning, utrustning och taktik. Vegetius levde på 300- eller 400-talet men i övrigt vet vi inte mycket om honom, utom att han också skrev en bok om veterinärmedicin. De re militari är till största delen kompilerad från äldre källor. Vegetius ville sannolikt peka på det militära förfallet i sin samtid genom att kontrastera det mot en gången tids slagkraft. Senare kom ändå De re militari att uppfattas som en ren handbok i militära frågor. Redan före den första tryckta utgåvan utkom i Utrecht 1473 var den välkänd i medeltida avskrifter – också i översättningar till olika språk – och konsulterades flitigt av tidens generaler och strateger. Exemplaret i SLS bibliotek är en illustrerad utgåva med träsnitt, tryckt i Paris 1553.

På bibliotekets hyllor: Revelationes Sancte Birgitte

19.9.2017 - 15:47
Martin Ginström
Revelationes Birgitta 1500

Ett av medeltidens internationella samtalsämnen var de religiösa uppenbarelser den svenska adelsdamen Birgitta Birgersdotter började få på 1340-talet och som spreds i avskrifter i hela Europa. Birgitta som flyttade till Rom 1349 drog sig ju inte för att gripa in i tidens politiska och religiösa intriger. Det är väldokumenterat hur uppenbarelserna kom till. Birgitta skrev antingen själv ner sina syner på svenska eller dikterade dem för någon av sina biktfäder, prior Petrus Olavi från Alvastra kloster eller magister Petrus Olavi från Skänninge. I båda fallen översattes texterna genast till latin, och Birgitta granskade personligen översättningen. Hon kunde alltså skriva och förstod latin redan före Romtiden. Det var ingen självklarhet för 1300-talets kvinnor, men en viss utbildning också för flickor hörde till fördelarna med att födas rakt in i det högadliga nätverket.

På bibliotekets hyllor: Irische Elfenmärchen

22.6.2017 - 10:52
Martin Ginström
Jacob Grimm Wilhelm Grimm Thomas Crofton Croker Elfenmärchen

Irische Elfenmärchen är en tysk översättning av Thomas Crofton Crokers Fairy legends and traditions of the south of Ireland (1825). Översättningen gjordes av Jacob och Wilhlem Grimm 1826. Exemplaret av Irische Elfenmärchen i Jarl Pousars samling i SLS bibliotek tillhör en utgåva ”für die Jugend” från Schillerbuchhandlung i Charlottenburg, med illustrationer av Richard Flockenhaus. Flockenhaus komponerade också det vackra klotbandet med katten. Signaturen RF ses nere till vänster. En första upplaga utkom 1911, men detta är en utökad senare upplaga utan årtal. En namnteckning i boken daterar den ändå till senast 1920.

På bibliotekets hyllor: En sommarresa i Finland

6.6.2017 - 13:44
Patrik Aaltonen
A Summer Tour in Finland (1908)

År 1908 gav det engelska förlaget Methuen & Co. ut en bok med titeln A Summer Tour in Finland . Om en finländare hade fått syn på denna bok i en engelsk bokhandel, hade han nog blivit en smula konfunderad. Det första man lägger märke till är pärmillustrationen: två vita skepp som seglar mellan massiva, hundratals meter höga klippor – klippor vars like det torde vara svårt att hitta i Finland. Det andra är författarnamnet: Paul Waineman . Enligt uppgifterna på titelbladet har författaren också skrivit andra böcker med finsk anknytning, som A Heroine from...

På bibliotekets hyllor: Vort land

12.5.2017 - 15:52
Martin Ginström
Johan Ludvig Runeberg Vort land Hansen

Finlands nationalsång Vårt land fyller i år 170 år. Dikten inleder första delen av Johan Ludvig Runebergs Fänrik Ståls sägner som utkom 1848, men den publicerades första gången redan den 2 januari 1847 i Borgå Tidning. Dikten har senare använts i många olika sammanhang. Ett exempel är den danska utgåvan med illustrationer av Ernst Hansen som utkom 1940. Överskottet av försäljningen gick till den danska Finlandsinsamlingen med anledning av vinterkriget i Finland 1939-1940.

På bibliotekets hyllor: Svenska skådespelare och Svenska operasångare

28.4.2017 - 10:49
Martin Ginström
Hedberg Svenska skådespelare Svenska operasångare

Åren 1884 och 1885 gav C.E. Fritzes förlag i Stockholm ut böckerna Svenska skådespelare. Karakteristiker och porträtter och Svenska operasångare. Karakteristiker och porträtter av Frans Hedberg (1828-1908). Hedberg var bl.a. skådespelare, teaterdirektör och författare till flera skådespel och operalibretton, och kände väl till den svenska teater- och musikvärlden. Det bäddade för de påfallande personligt hållna porträtten av tidens större och mindre stjärnor. Båda böckerna hittas i Svenska teaterns boksamling i SLS. SLS bibliotek övertog år 2009 en del av teaterns bibliotek i samband med att också dess arkiv donerades till SLS. En intressant detalj är att Svenska skådespelare tidigare har ägts av författaren Runar Schildt och är försedd med hans ex libris.

På bibliotekets hyllor: Den store konungens Gustaf Adolph lefwernes beskrifningh

12.4.2017 - 16:30
Martin Ginström
Widekindi Gustav II Adolf

Den fullständiga titeln på Johan Widekindis biografi över Gustav II Adolf är Then fordom stormächtìgste / Högborne Furstes och Herres Herr Gustaff Adolphs / den Andres och Stores Sweriges / Götes och Wändes etc. Konung Historia, och lefwernes beskrifning / Then Första Deel . Verket kom ut 1691 flera år efter Widekindis död, men ansågs skada Sveriges utrikespolitiska relationer och indrogs nästan genast. Endast en del av upplagan hann distribueras.

På bibliotekets hyllor: The Life and Voyages of Christopher Columbus

31.3.2017 - 14:56
Martin Ginström
Washington Irving Christopher Columbus

Behovet att lära sig engelska har en längre historia i Sverige och Finland än man kanske ibland föreställer sig. Redan på 1600-talet fanns det svenska lärda som föredrog engelskan framför tidens universalspråk latin i sina kontakter med England. Orsaken var engelsmännens näst intill obegripliga uttal av latinet. Mot slutet av 1700-talet började behovet av moderna språk inom sjöfarten och näringslivet redan bli uppenbart. Språkläraren A.J. Egnells utgåva av Washington Irvings The Life and Voyages of Christopher Columbus med ordförklaringar och grammatik (1834) var en av de läroböcker i engelska som gavs ut för att fylla efterfrågan.

På bibliotekets hyllor: An Anthology of 'Nineties' Verse

17.3.2017 - 13:38
Martin Ginström
An Anthology of 'Nineties' Verse

An Anthology of 'Nineties' Verse (1928) ingår i en samling med främst engelsk litteraturhistoria som tillhört översättaren och läraren i engelska Cid Erik Tallqvist, och som SLS bibliotek fick som gåva 2015. Tallqvist gjorde en stor insats för de finlandssvenska modernisterna. Han var med om att grunda tidskriften Quesego och var redaktör och ansvarig utgivare för de fyra nummer som kom ut 1928-1929. Donationen till SLS speglar hans intresse för den anglosaxiska litteraturen. An Anthology of 'Nineties' Verse lyfter fram författarkretsen kring 1890-talets ledande brittiska kulturtidskrift The Yellow Book , som utkom 1894-1897.