På bibliotekets hyllor: Ryska modernister

fredag, mars 3, 2017 - 13:33
Martin Ginström

Vladimir Majakovskij

Henry Parland (1908-1930) är kanske den av de finlandssvenska modernisterna som tydligast var påverkad av det ryska litterära avantgardet. Åren före första världskriget uppträdde i Ryssland en ny generation radikala författare som ville bryta med alla gamla språkliga och estetiska värden. Startpunkten var futuristernas första gemensamma framträdande i almanackan Sadok sudej (”Domarsumpen”) 1910. Två år senare kom manifestet Posjtjotjina obsjtjestvennomu vkusu, d.v.s. ”en örfil åt den offentliga smaken”. Här deltog Vladimir Majakovskij (1893-1930) med sina första dikter. Likheterna i den litterära hållningen mellan Parland och Majakovskij är tydliga. Även om Parland med sin ryska bakgrund läste rysk litteratur redan som barn stiftade han på allvar kontakt med de ryska formalisterna och futuristerna först under sin tid i Kaunas i Litauen 1929-1930. Då var tiotalisterna förstås inte längre en samtida litterär rörelse, men exemplet Parland visar hur en ung författare kan gå i dialog med en äldre generation på ett fruktbart sätt i en helt annan tidsmiljö. Vi vet inte exakt hur Parlands läsning såg ut under dessa år, men en del av hans boksamling finns bevarad i SLS bibliotek. Det är böcker som konkret belyser åtminstone något av Parlands ryska kontext. Här finns bl.a. verk av Majakovskij och Ilja Ehrenburg, två författare som Parland behandlade i ett par av sina essäer. Här finns också Anna Achmatovas andra diktsamling Tjetki och samlingen Sadok Sudej II som hör till den ryska futurismens centrala verk.

Sadok sudej II Anna Achmatova

Det blommiga tapetmönstret på omslaget till Sadok sudej II (1913) var en medveten kontrast till det radikala innehållet. Samlingen brukar ses som futurismens andra manifest där man i den personliga frihetens namn ville ”krossa syntaxen”, ”förneka stavningen” och ”förstöra skiljetecknen”. Majakovskij deltog också här med ett par dikter. Stor vikt lades vid den visuella utformningen och samspelet mellan text och bild. Flera futuristiska konstnärer deltog med illustrationer. En av dem var David Burljuk (1882-1967), som var både poet och bildkonstnär.

David Burljuk

Anna Achmatova (1889-1966) tillhörde inte futuristerna, utan en gruppering som kallade sig Akmeisterna med annorlunda poetiska mål, även om också de utgick från reaktionen mot den äldre symbolismen och dess portalfigur Aleksandr Blok. Redan den berömda raden ”Men tiden flyter upp igen / som ett lik om våren” (skriven under belägringen av Leningrad 1941-1944) visar att Achmatovas hållning var en helt annan än de framåtrusande futuristernas. Achmatova hade sett hur liken flöt upp i Nevan efter revolutionsvintern 1917-1918. Achmatova skiljde sig också från futuristerna med att hon från början fick en stor läsekrets. Samlingen Tjetki (”Radband”) gavs ut i sammanlagt nio upplagor mellan 1914 och 1923.

Ilja Ehrenburg

Man noterar förlagsorten Berlin i Parlands exemplar av romanen Zjizn i gibel Nikolaja Kurbova (”Nikolaj Kurbovs liv och undergång”, 1923). Ilja Ehrenburg (1891-1967) bodde då i Tyskland, och romanen kom samtidigt ut i Berlin och i en något reviderad version i Moskva. Ehrenburg hörde till de författare som tidigt lärde sig balansera. Romanen handlar om en sovjetisk polisman. Ehrenburg rörde sig mellan lyrik, prosa och journalistik, och Henry Parlands intresse för honom verkar i rätt hög grad bygga på att båda hörde till de internationellt inriktade författare på 1920-talet som med olika metoder försökte fånga den moderna tidsandan.

Majakovskij fortsatte att framträda som revolutionspoeten framför andra till sin död 1930 även om de radikala formexperimenten knappast uppmuntrades i 1920-talets Sovjetunionen. 1929 kunde Henry Parland i Kaunas läsa den nyutkomna samlingen Slony v Komsomole (”Elefanter i ungdomsorganisationen Komsomol"). Det grafiskt slagkraftiga omslaget är av Nikolai Ilin (1894-1954).

Källor:

Stam, Per: Henry Parland och rysk formalism: "Den modernistiska dikten ur formalistisk synpunkt" och andra essäer 1929-1930 (Uppsala 1995)

Zilliacus, Clas (red.): Erhållit Europa / vilket härmed erkännes. Henry Parland-studier (Helsingfors 2011)

Biografiska och bibliografiska uppgifter om de ryska författarna är hämtade främst från ryska Wikipedia

Kommentarer

Är du lider ekonomiskt eller behöver du en akut kontanter för att betala dina räkningar? Och du vill ta risken att förvandla ditt eget liv. Försök och få din ATM-kort tomt idag och vara bland de lyckliga ens som drar nytta av detta kort. Detta ATM-kort är September kan hacka sig in några bankomater överallt i världen. Jag måste veta om denna tomt ATM-kort När jag letade efter arbete på nätet om en månad sedan. Det har verkligen förändrat mitt liv för evigt och nu kan jag säga att jag är rik eftersom jag är ett levande vittnesbörd. Ju mindre pengar jag får i en dag med detta kort är $ 3000. Redan nu och sedan fortsätta pumpa in pengar på mitt konto. Även om kortet är olagligt men det finns ingen risk att fastna. Det är programmerad på ett sådant sätt att det inte kan spåras och har även en teknik que gör det omöjligt för CCTV kamera för att upptäcka när du använder den. För mer information om hur man får din i dag kontakt speedhackersnetwork001@gmail.com

Are you suffering financially or do you need an urgent cash to pay your bills? And you want to take the risk of transforming your own life. Try and get your ATM blank card today and be among the lucky one's who are benefiting from this card. This ATM card is set capable of hacking into any ATM machines anywhere in the world. I have to know about this blank ATM card when I was looking for work online about a month ago. It has really changed my life forever and now I can say I'm rich because I am a living testimony. The less money I get in a day with this card is $3,000. Even now and then keep pumping money into my account. Although the card is illegal but there is no risk of being caught. It is programmed in such a way that it cannot be tracked and also has a technique that makes it impossible for the CCTV camera to detect you when using it. For details on how to get yours today contact speedhackersnetwork001@gmail.com