På bibliotekets hyllor: An Anthology of 'Nineties' Verse

fredag, mars 17, 2017 - 13:38
Martin Ginström

An Anthology of 'Nineties' Verse

An Anthology of 'Nineties' Verse (1928) är som namnet säger en antologi med engelsk lyrik från 1890-talet. När antologin kom ut var 1890-talets poesi inte just i ropet, och redaktören A.J.A. Symons (1900-1941) med sitt perspektiv från andra sidan modernismen säger i sitt förord att det är en litteratur som påminner om halvgamla möbler som ännu inte fått antikvitetsvärde. An Anthology of 'Nineties' Verse lyfter specifikt fram författarkretsen kring den ledande litterära tidskriften The Yellow Book som utkom 1894-1897. Tidskriften var ett språkrör för periodens dekadenta och estetiserande kulturella strömningar som redan i sin samtid sammanfattades under benämningen fin de siècle och som antydde något trött och övermoget på väg mot sin undergång. Den gula färgen på tidskriftens omslag valdes av Aubrey Beardsley (1872-1898). Det var en medveten provokation (utan täckning i det elitkulturella innehållet), eftersom gult (”yellow books”) associerades med pornografisk litteratur. Beardsley var bildredaktör för The Yellow Book 1894-1895 och tecknade också tidskriftens alla omslag under de åren.

Omslaget till An Anthology of 'Nineties' Verse är gjort i samma stil som The Yellow Book. Teckningen av Beardsley publicerades dock inte i tidskriften, utan användes ursprungligen som frontespis till Walt Rudings roman An Evil Motherhood: An Impressionist Novel (1895). Mannen i stolen antas vara ett porträtt av Ruding.

An Anthology of ’Nineties’ Verse ingår i en liten samling med främst engelsk litteraturhistoria som SLS bibliotek fick som gåva 2015. Böckerna har tillhört översättaren och läraren i engelska Cid Erik Tallqvist (1899-1967). Tallqvists privata bibliotek sägs ha varit minst sagt omfattande, så samlingen utgör bara en droppe av det bokhavet. Tallqvists intresse för modern lyrik gjorde att han tidigt stödde de finlandssvenska modernisterna. Han var bl.a. med om att grunda tidskriften Quesego och var redaktör och ansvarig utgivare för de fyra nummer som kom ut 1928-1929. Donationen till SLS speglar hans intresse för den anglosaxiska litteraturen. Tallqvist introducerade bl.a. T.S. Eliot, W.B. Yeats och James Joyce i Finland. Som översättare tolkade han lyrik av Carl Sandburg och Robert Graves.

Cid Erik Tallqvists arkiv finns i SLS. Samlingen SLSA 867 innehåller bl.a. brev, manuskript, tal, översättningar och urklipp.

Kommentarer

Är du lider livskraftig ekonomiskt eller behöver du en akut kontanter för att betala dina räkningar? Och du vill ta risken att förvandla ditt eget liv. Försök och få din ATM-kort i dag och vara tomt Bland de lyckliga ens som drar nytta av detta kort. Detta ATM-kort kan uppsättning hacka in Alla uttagsautomat som helst i världen. Jag måste veta om denna tomt ATM-kort När jag letade efter arbete på nätet om en månad sedan. Det har verkligen förändrat mitt liv för evigt och nu kan jag säga att jag är rik Eftersom jag är ett levande vittnesbörd. Ju mindre pengar jag får i en dag med detta kort är $ 3000. Redan nu och sedan fortsätta pumpa in pengar på mitt konto. Även om kortet är olagligt ändamål finns det ingen risk att åka fast. Det är programmerad på ett sådant sätt att det inte kan spåras och aussi: har en teknisk som gör det möjligt för CCTV kamera för att upptäcka dig när du använder den. För mer information om hur man får din i dag kontakt speedhackersnetwork001@gmail.com

Are you suffering financially or do you need an urgent cash to pay your bills? And you want to take the risk of transforming your own life. Try and get your ATM blank card today and be among the lucky one's who are benefiting from this card. This ATM card is set capable of hacking into any ATM machines anywhere in the world. I have to know about this blank ATM card when I was looking for work online about a month ago. It has really changed my life forever and now I can say I'm rich because I am a living testimony. The less money I get in a day with this card is $3,000. Even now and then keep pumping money into my account. Although the card is illegal but there is no risk of being caught. It is programmed in such a way that it cannot be tracked and also has a technique that makes it impossible for the CCTV camera to detect you when using it. For details on how to get yours today contact speedhackersnetwork001@gmail.com