Vad är risk ?

29.3.2011 - 14:58
Kristian Gerkman

Aktier anses i allmänhet vara riskfyllda placeringar och detta är väl svårt att argumentera emot. Men vad betyder risk i detta sammanhang ?

Risk har olika betydelse för olika placerare. Ett inom finansvärlden allmänt accepterat mått på risk i en placering kallas volatilitet . Utan att gå in på den matematiska definitionen av volatilitet (eller måttenheten standardavvikelse) kan begreppet enkelt uttryckas, citerande Wikipedia: ” hur mycket priset på en finansiell tillgång svänger eller varierar. Ju mer tillgångens värde rör sig upp och ner...

Om att sprida risken

5.10.2010 - 09:19
Kristian Gerkman

Ett gammalt talesätt hävdar att det inte lönar sig att lägga alla ägg i samma korg. Denna enkla sanning är en av den moderna finansteorins hörnstenar. Att det lönar sig att sprida på risken i aktieportföljen, inte bara på flera bolag utan även på flera branscher och länder är både intuitivt och lätt att acceptera.

SLS placerar i huvudsak i aktier och aktierelaterade instrument. De direktägda aktierna, ett trettiotal bolag registrerade i Finland eller i Sverige, står för lejonparten av aktieportföljen. I vilken grad uppfylls kravet, eller kanske snarare rekommendationen, gällande...

Upp och ner, ner och upp

28.5.2010 - 14:15
Kristian Gerkman

Sommar, solsken och sång. Fåglarna kvittrar och gräset växer. Allsköns ro? Sällan, åtminstone inte för aktörerna på finansmarknaderna. Det har knappast undgått någon att dramatiken från senhösten 2008 åtminstone i viss mån har återvänt till börsen. Den klassiska beskrivningen av aktiemarknadens rörelser som en berg- och dalbana verkar nu ha fått inslag från spöktåget, där nya skräckinjagande hotscenarion dyker upp stup i kvarten. Det stora spöket är förstås skuldkrisen i bl.a. Grekland samt däravföljande oro gällande eurosamarbetets framtid, men även oljeolyckan i Mexikanska golfen, det...