Beda Stjernschantz och Lagerlöf

tisdag, maj 30, 2017 - 09:51
Camilla Stara

I fjol tog SLS arkiv emot handlingar rörande den Borgåfödda symbolistmålaren Beda Stjernschantz (1867–1910) och hennes familjemedlemmar. Bland Stjernschantz mest kända verk finns Pastoral, Överallt en röst oss bjuder och Glasblåsarna, som ställdes ut på världsutställningen i Paris år 1900. I Stjernschantz arkiv finns brev från en rad kända konstnärer, däribland Ellen Thesleff, Hugo Simberg och Victor Westerholm. I arkivet finns även ett brev från författaren Selma Lagerlöf, daterat 27.01.1895 i Landskrona. Lagerlöf tackar Stjernschantz för det brev hon mottagit och meddelar att hennes förslag intresserat Lagerlöf men att hon inte kan ge något svar direkt. Det nämns inte uttryckligen i brevet vad Stjernschantz föreslagit, men det berör Gösta Berlings saga (utgivet år 1891) och eventuella illustrationer till nästa upplaga av boken.

Selma Lagerlöfs brev till Beda Stjernschantz(1895). (SLSA 1368 Beda Stjernschantz arkiv)Selma Lagerlöfs brev till Beda Stjernschantz(1895). (SLSA 1368 Beda Stjernschantz arkiv)

Stjernschantz studerade vid Finska Konstnärsföreningens ritskola 1885–1889 tillsammans med Ellen Thesleff, som hon också delade rum med i Paris år 1891. Under några år studerande Stjernschantz också i Gunnar Berndtsons privatakademi. Hennes konstnärsbana kantades dock av motgångar. Ekonomiska bekymmer och problem med hälsan medförde att hon hade svårt att utöva sitt konstnärskap och hon fick bli hemma när hennes konstnärsvänner åkte på resor till Paris. Ett par stipendier möjliggjorde dock resor till Paris och Italien.

Landskap målat på en liten träbit (1889). (SLSA 1368 Beda Stjernschantz arkiv)Landskap målat på en liten träbit (1889). (SLSA 1368 Beda Stjernschantz arkiv)

Tillbaka till brevet. Lagerlöf skriver att hon egentligen inte tycker om illustrerade böcker men att hon vet att vi lever i de illustrerade böckernas tidevarv. Hon vill gärna ta en titt på Stjernschantz illustrationer, men hon undrar om hon kan vara färdig före jul då nyutgåvan av Gösta Berlings saga planeras. Om Stjernschantz skickade några prov på illustrationer kan säkert Selma Lagerlöf arkiv ge svar på, där Stjernschantz brev till Lagerlöf finns bevarade. Det är dock säkert att det inte blev några illustrationer i den andra upplagan av Gösta Berlings saga från år 1895. Stjernschantz arkiv vittnar emellertid om att hon ägnade tid åt att studera romanen, i hennes ena skisshäfte finns några anteckningar ur Gösta Berlings saga.

Sida ur Beda Stjernschantz anteckningar i ett skisshäfte. (SLSA 1368 Beda Stjernschantz arkiv)Sida ur Beda Stjernschantz anteckningar i ett skisshäfte. (SLSA 1368 Beda Stjernschantz arkiv)

Beda Stjernschantz vistades åren 1903–1905 i USA efter att ha sålt några av sina verk för att finansiera sin resa. Där arbetade hon som barnsköterska och guvernant. Bland hennes handlingar hittas ett antal arbetsansökningar som hon delat ut i New York. När Stjernschantz senare återvände till Finland drabbades hon av lungtuberkulos och hon spenderade två månader år 1906 på Nummela sanatorium. Den svaga hälsan i kombination med en depression var orsaken till att hon valde att avsluta sitt liv i förtid.

SLSA 1368 Beda Stjernschantz arkiv är tillgängligt vid SLS arkiv.

Läs mer om Beda Stjernschantz i Biografiskt lexikon för Finland.

 

Kommentarer