Edelfelts värld: Pietro Krohn

23.5.2017 - 16:30
Elisabeth Stubb
Pietro Krohn, Harald Jerichau, Elisabeth Jerichau, foto: Pietro Boyesen, Wikipedia Commons

”Jag är bra lycklig att ha en sådan vän som Krohn. Han säger mig svåra sanningar, men jag hör dem gerna, då jag ändå i allt ser att han håller så mycket af mig. Han har en magt i sin blick som är förvånande. Den värmer och upplifvar. Sjelf säger han sig ej ha varit så ung på många år som han är nu. Det är ju en stor skilnad i ålder oss emellan. Han är 13 år äldre än jag, men jag kommer aldrig att tänka derpå”, skrev Albert Edelfelt till sin mamma Alexandra den 24 april 1878.

Dansken Pietro Krohn (1840­–1905) befann sig i Paris med anledning av den stora världsutställningen, där han...

Finlandssvenskan i en föränderlig värd – rapport från konferensen Svenskan i Finland

22.5.2017 - 15:23
Sara Rönnqvist
Finlandssvenskan i en föränderlig värd – rapport från konferensen Svenskan i Finland

SLS arkivarie Sara Rönnqvist (FM) var på plats på konferensen Svenskan i Finland 17, 18–19.5 på Helsingfors universitet. Läs hennes rapport från konferensen där hon också höll föredraget ”Hurja kiva” eller ”grymt bra” – Förstärkningsord i finlandssvenskt talspråk med hjälp av talspråkskorpusen Talko tillsammans med Therese Leinonen (FD).

Svenskan i Finland är en språkvetenskaplig konferens för forskare vars forskning på något sätt berör och anknyter till det svenska i Finland. Konferensen återkommer med ett och ett halvt års mellanrum...

På bibliotekets hyllor: Vort land

12.5.2017 - 15:52
Martin Ginström
Johan Ludvig Runeberg Vort land Hansen

Finlands nationalsång Vårt land fyller i år 170 år. Dikten inleder första delen av Johan Ludvig Runebergs Fänrik Ståls sägner som utkom 1848, men den publicerades första gången redan den 2 januari 1847 i Borgå Tidning. Dikten har senare använts i många olika sammanhang. Ett exempel är den danska utgåvan med illustrationer av Ernst Hansen som utkom 1940. Överskottet av försäljningen gick till den danska Finlandsinsamlingen med anledning av vinterkriget i Finland 1939-1940.

En bit rågbröd

5.5.2017 - 09:36
Nelly Laitinen
Foto: Nina Edgren-Henrichson

Garderoben på Riddaregatan fylldes av färgglada jackor under två livliga dagar, 27.4 – 28.4. Nästan trehundra fjärdeklassister från tolv olika skolor – vissa av dem dessutom glatt utklädda till renar, prinsessor, tigrar, gasmaskbeklädda soldater etc. p.g.a. Valborgsfestligheter i skolan – besökte SLS för att höra om tiden 1917 – 1918. Detta ordnades med tanke på klassernas kommande tidsresa på Hertonäs gård, ett evenemang som årligen arrangeras där av Föreningen för Drama och teater (DOT).

När barnen hängt av sig sina jackor fick de Finska statens brödkort 1918 i sin hand. De...

Månadens forskare: Hanna Lahdenperä

3.5.2017 - 15:25
Nina Edgren-Henrichson
Hanna Lahdenperä, foto SLS/Janne Rentola

Hur är det att vara flicka och kvinna i världen? Det undersöker litteraturvetaren Hanna Lahdenperä genom att läsa Monika Fagerholms Diva parallellt med två genusteoretikers tänkande kring liknande frågor.

På bibliotekets hyllor: Svenska skådespelare och Svenska operasångare

28.4.2017 - 10:49
Martin Ginström
Hedberg Svenska skådespelare Svenska operasångare

Åren 1884 och 1885 gav C.E. Fritzes förlag i Stockholm ut böckerna Svenska skådespelare. Karakteristiker och porträtter och Svenska operasångare. Karakteristiker och porträtter av Frans Hedberg (1828-1908). Hedberg var bl.a. skådespelare, teaterdirektör och författare till flera skådespel och operalibretton, och kände väl till den svenska teater- och musikvärlden. Det bäddade för de påfallande personligt hållna porträtten av tidens större och mindre stjärnor. Båda böckerna hittas i Svenska teaterns boksamling i SLS. SLS bibliotek övertog år 2009 en del av teaterns bibliotek i samband med att också dess arkiv donerades till SLS. En intressant detalj är att Svenska skådespelare tidigare har ägts av författaren Runar Schildt och är försedd med hans ex libris.

Från ryska till svenska och svenska till ryska

25.4.2017 - 12:58
Kajsa Rytikoski
Olga Mezhevich. Foto. SLS/Janne Rentola 2017

I bloggserien SLS stipendieforskare presenteras doktorander som har eller har fått forskningsfinansiering av SLS. I den här artikeln möter du SLS stipendieforskare Olga Mezhevich.

En musikskatt på nätet

21.4.2017 - 13:47
Hanna Strandberg
Greta Dahlström upptecknar Konrad Blomqvists visor på sin första insamlingsresa. Fotograf: Alfhild Adolfsson 1924. SLS/Visor och spelmansmusik (SLS 367_18)

En av SLS:s stora nätresurser är Finlands svenska folkdiktning , en databas med över 3000 melodier spelmansmusik. Databasen baserar sig för tillfället på tre volymer av samlingsverket Finlands svenska folkdiktning , Äldre dansmelodier (VIA1), Yngre dansmelodier (VIA2) och Bröllopsmusik (VIA3), men kommer att utökas efter hand med mera material. Finlands svenska folkdiktning består sammanlagt av 21 volymer finlandssvenskt folkloristiskt material som samlats in under 1800- och 1900-talen.

Förutom melodierna står också...

På bibliotekets hyllor: Den store konungens Gustaf Adolph lefwernes beskrifningh

12.4.2017 - 16:30
Martin Ginström
Widekindi Gustav II Adolf

Den fullständiga titeln på Johan Widekindis biografi över Gustav II Adolf är Then fordom stormächtìgste / Högborne Furstes och Herres Herr Gustaff Adolphs / den Andres och Stores Sweriges / Götes och Wändes etc. Konung Historia, och lefwernes beskrifning / Then Första Deel . Verket kom ut 1691 flera år efter Widekindis död, men ansågs skada Sveriges utrikespolitiska relationer och indrogs nästan genast. Endast en del av upplagan hann distribueras.

Den jovialiske Arthur Nyman

7.4.2017 - 11:03
Camilla Stara
Den jovialiske Arthur Nyman

I SLS arkiv hittar man nu Arthur Nymans arkiv som består av Arthur Nyman och hans familjs handlingar. Arkivet består bland annat av korrespondens, bouppteckningar, material rörande Firma Arthur Nymans affärsverksamhet och Linnais gård i Vanda, tidningsurklipp och fotografier.