Bli medlem i SLS

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. är en förening öppen för alla som stöder SLS syften och verksamhet. Du är välkommen att ansöka om medlemskap.

Som medlem får du per post SLS medlemstidning Källan som utkommer med två nummer per år och årsboken Historiska och litteraturhistoriska studier. Dessutom kan medlemmar köpa sällskapets böcker med 50 procents rabatt (rabatten gäller ett exemplar av varje bok) i Vetenskapsbokhandeln.

Medlemsavgiften är 25 euro per år för årsmedlemmar och 800 euro (engångsavgift) för ständigt medlemskap.

Du kan ansöka om medlemskap via länken nedan. Du får meddelande per post efter att din ansökan godkänts.

Närmare uppgifter ges per telefon 09 618 777 eller per e-post info@sls.fi.

 

Till ansökningsblanketten

SLS stadgar