Bibliotek

Böcker i SLS bibliotek. Foto: SLS/Janne Rentola

SLS bibliotek är ett vetenskapligt specialbibliotek med inriktning på den svenskspråkiga kulturen i Finland. Biblioteket tillhandahåller såväl äldre som nyare litteratur inom det humanistiska området. Vi bidrar aktivt till forskning och utbildning, särskilt inom vårt eget tyngdpunktsområde, bokhistoria. Här finns flera bokhistoriskt värdefulla samlingar och en stor samling småtryck från olika tider. SLS bibliotek har verksamhet i Helsingfors och Vasa.

Biblioteket i Helsingfors är specialiserat på bokhistoria, etnologi, folkloristik, litteratur- och språkvetenskap samt person- och kulturhistoria. Av de skönlitterära författarna är särskilt Johan Ludvig Runeberg, Zacharias Topelius och de finlandssvenska modernisterna centrala för oss.

I Vasa finns ett referensbibliotek med betoning på lokalhistoria, etnologi, folkloristik och folkmusik. Här finns också ett fonotek med i första hand svensk och finlandssvensk folkmusik.

Vi betjänar våra användare genom forskarsalslån och informationsservice. Kontakta gärna SLS kundtjänst innan du kommer, eftersom en del av litteraturen bör beställas fram en dag i förväg.