Bibliografiska databaser

Folkkultursarkivet och Språkarkivet upprätthåller två bibliografiska databaser.

Den traditionsvetenskapliga bibliografin omfattar monografier och artiklar inom finlandssvensk traditionsforskning.

FISKA omfattar monografier och artiklar om svenska språket i Finland.