Frågelista: Att sjunga i kör

Frågelista: Att sjunga i kör

Frågelistan avslutades 30.6.2016.

Vad innebär det för dig att sjunga i kör? Vad innebär engagemanget i kören för dig? Hur borde körsången organiseras, vilka körsångartraditioner ska omhuldas eller ska körsången utvecklas och förändras? Bland annat dessa frågor önskade vi få svar på genom frågelistan Att sjunga i kör.

Körsång kan se väldigt olika ut och körer har väldigt olika ambitionsnivå. Gemensamt är intresset för att musicera tillsammans. Forskning om körsång visar på dess positiva effekter på hälsan som en del av det sociala kapitalet. Många som sjunger i kör har en passionerad relation till körsång och man talar till och med om körnördar på grund av det stora emotionella och tidsmässiga engagemang som det innebär. Vad betyder körsången för dig? I körsammanhang finns många traditioner som uppfattas som viktiga. Men finns det behov av förnyelse av musiken och sättet att organisera körsång på? Innebär körsång detsamma oberoende av vilken typ av kör du sjunger i (manskör, damkör, blandad kör m.m.)? Av intresse är också ett förändringsperspektiv, det vill säga, på vilket sätt har sjungandet i kör förändrats under dina år som körsångare.

Frågelistan gjordes av SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut i samarbete med ämnet Nordisk folkloristik vid Åbo Akademi och med Finlands svenska sång- och musikförbund. Materialet arkiverades i Samlingen för folklig musik- och dansutövning vid SLS arkiv. Svararen ger samtycke till arkivering och användning av svaren genom att lämna sina kontaktuppgifter för att möjliggöra framtida forskning i ämnet. I detta skede var vi intresserade av att dokumentera körsången som fenomen.

Vi önskade att du kommenterar frågeställningarna i frågelistan, antingengenom att svara på alla frågor eller genom att skriva fritt om dina körerfarenheter med stöd av frågorna.

Har du frågor kring frågelistan, kontakta institutschef Niklas Nyqvist, tfn 06 319 56 05, e-post: niklas.nyqvist@sls.fi

Bland alla deltagare utlottades skivpriser.

Se också:

”Jag blir en trevligare människa när jag sjunger i kör!”. Om körsångens betydelser (artikel i Källan 2/2016)