Frågelista: Återbruk!

SLS och Marthaförbundet samlar in dina erfarenheter av återbruk och återvinning av prylar och kläder. Frågelistan är öppen till  31.5.2017.

Frågelistan avslutades 31.5.2017.

- - -

SLS arkivs frågelista i samarbete med Marthaförbundet tar sig an ett stort område. Det handlar om återvinning och de möjligheter som finns för att låta varor cirkulera i stället för att kasta dem på soptippen. Det finns i dag en stor flora av loppmarknader, Facebook-grupper, städdagar, bytesdagar och second hand-affärer. Mer traditionella aktörer som Emmaus, Frälsningsarmén, UFF och Samaria tar emot varor för att sälja dem till förmån för sin verksamhet. Varför slänga om man kan skänka eller sälja? Varför köpa nytt om man kan fynda begagnat?

Delta genom att berätta om dina erfarenheter. Frågorna är endast riktgivande så du kan välja att skriva om det som berör just dig. Bland alla som svarar lottar vi ut tre penningpris à 100 €.

Släng inte bort dina tankar, återvinn dem hos SLS arkiv!

Så här deltar du i frågelistan

Det finns två alternativ för att svara:

  1. Besvara frågelistan på nätet. Då behöver du inte skicka in en skild samtyckesblankett.
  2. Sänd svaret tillsammans med en ifylld samtyckesblankett per e-post till fragelista@sls.fi. Obs! Arkivet behöver en undertecknad samtyckesblankett för att ditt svar ska kunna arkiveras i SLS arkiv och göras tillgängligt för forskning.

FilSamtycke, blankett

Skriv ut, fyll i, skanna och skicka in blanketten tillsammans med dina svar.

Insamlingen pågår till 31.05.2017. Svaren på frågelistan arkiveras vid SLS arkiv.