Årsmöte

Årsmötet är SLS högsta beslutande organ och väljer vetenskapligt råd och finansråd. Årsmötet hålls före utgången av april. Medlemmarna kallas att närvara vid mötet.

Bli medlem

foto: SLS/Janne Rentola