Arkivets huvudkatalog

 

SLS arkivdatabas Arkiva innehåller information om arkivmaterial som finns hos SLS. På den här sidan kan du söka i huvudkatalogen. Du kan söka i ett eller flera fält samtidigt.

Via kunddatorerna i SLS kundtjänst kommer du dessutom åt enskilda digitala objekt såsom fotografier, kartor, ritningar och skisser, inspelningar och filmer. Också en del skriftligt material såsom brev, manuskript och handskrifter finns i digital form och kan läsas i Arkiva.
 

 

Visa alla poster

 

Poster