Arkiv

Foto: SLS/Janne Rentola

SLS arkiv är en rik källa till information om den svenskspråkiga kulturen i Finland. I arkivet finns material om person- och litteraturhistoria, teaterhistoria, folklig musik och dans, folkkultur och traditioner, namnskick, språk, samfund, sällskap och samhälle. Materialet består av allt från handskrifter, ritningar och kartor till fotografier och ljud- och filminspelningar som arkivet samlar in, hanterar och förmedlar.

SLS arkiv finns och betjänar sina kunder i Helsingfors och i Vasa. Du kan ta del av vårt arkivmaterial i våra forskarsalar. Vi arbetar på att allt mer material ska bli tillgängligt också via nätet. Under fliken Arkiv och bibliotek här på sls.fi hittar du mer information. I våra databaser kan du själv göra sökningar. En del av vårt digitala arkivmaterial hittar du här på sls.fi men det finns mycket mer som du kan ta del av i våra forskarsalar. Du hittar också SLS arkivmaterial på den nationella sökportalen Finna och i EU:s digitala bibliotek Europeana.

Vi står gärna till tjänst med råd och information inom våra specialområden.

SLS arkiv tar emot kulturhistoriskt material som donationer men dokumenterar också samtiden t.ex. via frågelistor och fältarbete.

För närmare information om öppettider, kontaktuppgifter etc. se SLS kundtjänst.

SLS arkivverksamhet erhåller statsunderstöd av Undervisnings- och kulturministeriet samt understöd från Vasa stad.