Prislista

  • Fotografier och dokument i hög kvalitet 5 euro/bild eller dokument
  • Ljud och film 15 euro/1–5 filer
  • Papperskopior, utskrifter, pdf-filer 40 cent/sida

Leverans- och materialkostnader

  • Per e-post eller via nedladdning 0 euro
  • DVD/CD/USB-minne 5 euro

Normal leverans inom 10 vardagar eller enligt överenskommelse. Vid beställningar under 10 euro tillkommer en faktureringsavgift. Bilder levereras i 300 dpi (ca 20 cm i bredd), ljudfiler i mp3-format. Vid beställningar som kräver särskild bild- och ljudbehandling tillkommer extra kostnader enligt timdebitering (40 euro/timme). Leveranstid och kostnader för större beställningar (över 100 euro) enligt överenskommelse med arkivet.

Fjärrlån av mikrokort och böcker till institutioner enligt överenskommelse.

Icke mervärdesskattepliktig verksamhet.