LÅNA ELLER KÖP: Krigets barn

I Kriges barn får vi bland annat följa krigsbarnet Maire. Foto: SLS/Janne Rentola

Krigets barn (Red. Nelly Laitinen och Pia Lindholm) är en lörobok med tillhörande uppgifter som kan användas som ett komplement i högstadiets undervisning i historia, modersmål eller svenska. Den lämpar sig också för som minnesbok inom äldreomsorgen.

Boken består av två delar, I Finland och Till Sverige. Dokument ur arkivet berättar om hur det var att vara barn under vinter- och fortsättningskriget. Skoluppsatser, fotografier, teckningar, brev, dagboksanteckningar, tidningsurklipp och andra dokument ger en djupare förståelse för den här tiden, för krigets vardag, barnförflyttningarna och mycket mer.

Här kan du läsa Krigets barn som pdf:   

                      

Köp eller låna

Krigets barn kostar 24 € i bokhandeln men skolor eller andra institutioner som köper minst 15 exemplar får 50% rabatt! För försäljningsfrågor, kontakta britt-louise.vonknorring@sls.fi.

Krigets barn lånas också ut till skolor. 

Krigets barn kan även köpas i Vetenskapsbokhandeln.