Arkiv

SLS arkiv är en rik källa till information om den svenskspråkiga kulturen i Finland. I arkivet finns material om person- och litteraturhistoria, teaterhistoria, folklig musik och dans, folkkultur och traditioner, namnskick, språk, samfund, sällskap och samhälle. Materialet består av allt från handskrifter, ritningar och kartor till fotografier och ljud- och filminspelningar som arkivet samlar in, hanterar och förmedlar.

SLS arkiv finns och betjänar sina kunder i Helsingfors och i Vasa. Du kan ta del av vårt arkivmaterial i våra forskarsalar. Vi arbetar på att allt mer material ska bli tillgängligt också via nätet. Under Arkiv och bibliotek hittar du mer information om vårt arkiv och bibliotek. I våra databaser kan du själv göra sökningar. Vårt digitala arkivmaterial finns tillgängligt här på sls.fi, men även på den nationella sökportalen Finna, på bildsajten Flickr och i EU:s digitala bibliotek Europeana.

Vi står gärna till tjänst med råd och information inom våra specialområden.

Vi tar emot kulturhistoriskt material som donationer men dokumenterar också samtiden t.ex. via frågelistor och fältarbete.