Ansökan om stipendium ur Holger Frykenstedts stipendiefond

Anvisningar för ansökan om stipendium ur Holger Frykenstedts stipendiefond

Stipendier kan sökas av studerande vid universitet eller högskola i Finland som har haft förtjänstfulla framgångar i sina studier och skriver en magistersavhandling som behandlar kulturen i Finland eller svenskt 1700-tal eller svensk romantik.

Ansökan görs i SLS elektroniska ansökningssystem i februari månad. Ansökan görs på svenska eller finska. Beloppet som kan sökas är 2 000 euro.

Intyg över studieframgången och att avhandlingsämnet är godkänt ska bifogas ansökan.

För närmare information kontakta forskningsadministratör Kajsa Rytikoski (kajsa.rytikoski@sls.fi, tfn 09 618 77 119 eller 044 332 28 81).