Förmögenhetsförvaltning

Svenska litteratursällskapet förvaltar en förmögenhet som vid slutet av 2017 värderades till ca 1,7 miljarder euro och utgörs av Svenska litteratursällskapets (SLS) och Svenska kulturfondens (SKF) fonder. Målsättningen för förmögenhetsförvaltningen är en stabil och förutsägbar direktavkastning. Med direktavkastningen finansieras SLS verksamhet, pris- och stipendier samt SKF:s utdelning. Sällskapets förmögenhetsförvaltning eftersträvar även att uppnå en god totalavkastning på kapitalet för att trygga förmögenhetens realvärde och de disponibla medlens köpkraft på lång sikt.

SLS placeringspolitik i korthet

SLS placerar i huvudsak i börsnoterade finländska och svenska, internationellt verksamma bolag. Stabila och etablerade bolag med god dividendbetalningsförmåga och -potential, stark marknadsposition och balans samt god lönsamhet prefereras. De direkta aktieinnehaven kompletteras med placeringar i aktieplaceringsfonder och andra aktierelaterade instrument, fastigheter och ränteinstrument.

PDF iconSLS ekonomi och placeringsportfölj 2017