Pris

Karl Emil Tollander, medalj.

SLS premierar årligen författare och forskare som skriver på svenska. Pris för litterär och vetenskaplig verksamhet delas ut utan ansökan.

Det största priset, Karl Emil Tollanders pris, delas ut i samband med Svenska litteratursällskapets årshögtid den 5 februari. Donationsfonden har fått sitt namn efter bankiren Karl Emil Tollander (1854–1911) och priset delades ut för första gången 1913. Tollanderska priset ges för ett skönlitterärt eller vetenskapligt livsverk och är sedan 1970 SLS största pris.

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris delas årligen ut den 16 maj till en framstående forskare för ett vetenskapligt verk på svenska.

SLS uppmärksammar även studenter. SLS studentpris delas årligen ut för bästa prestation i studentprovet i ämnena modersmål, historia och samhällsvetenskap i svenskspråkiga skolor i Finland. Priset delades första gången ut 2016.