Insamling: Platser i förändring (2018–2019)

Vy över Helsingfors centrum i riktning mot Busholmen. Foto: SLS/Janne Rentola

SLS dokumenterar stadsbors upplevelser av plats och förändring i det tvååriga insamlingsprojektet Platser i förändring.

Helsingfors stadsbild genomgår, tillsammans med många övriga tätorter, stora förändringar och en ny urbanitet har vuxit fram på 2000-talet. Hela kvarter rivs och byggs upp, stadsdelar gentrifieras och stadskärnor och bycentrum förändras. Som exempel kan nämnas satsningarna på Kvarteret Victoria på Busholmen och ombyggnaden av Fiskehamnen i Helsingfors. Den nya urbaniteten betonar bland annat naturen med promenadvänliga stråk som en naturlig del av staden. Lägenheter, affärer, kontor och caféer blandas i samma utrymmen och estetik och design är viktiga komponenter för att skapa plats-känsla. Men vad tycker stadsborna om förändringarna? Hur trivs invånarna i de nybyggda stadsdelarna som Busholmen, Fiskehamnen och Arabiastranden? Insamlingsprojektet Platser i förändring sker ur ett samtidsperspektiv där invånarnas upplevelser av en plats och närmiljö står i centrum.

Projektet består utöver vårens insamling även av en frågelista som publiceras hösten 2018. Under insamlingsarbetet ringar SLS arkiv in stadsbornas erfarenheter och upplevelser av sin närmiljö med dess service (på svenska), trafikrutter, tillgänglighet, skola och aktiviteter i respektive område. 

Under 2019 dokumenterar SLS arkiv även förändringar i övriga tätorter i Svenskfinland. SLS gör insamlingen i samarbete med Svenska Yle.

 

Vill du vara med och berätta om din stadsdel?

SLS arkiv påbörjade insamlingen i Helsingfors i april 2018 genom att intervjua invånare i stadsdelarna Busholmen, Fiskehamnen och Arabiastranden. Vi efterlyser både nya, gamla, unga och äldre Helsingforsbor som vill berätta om sina erfarenheter av att flytta till och bo i stadsdelarna Busholmen, Fiskehamnen eller Arabiastranden. Är du intresserad av att delta i insamlingen, vänligen kontakta oss per telefon (09 618 777) eller per epost (info@sls.fi).

 

För mer information, kontakta

arkivarie Yrsa Lindqvist (yrsa.lindqvist@sls.fi, 09 618 774 52)