Freja Rudels får Statsrådet Mauritz Hallbergs pris

Föredragsserien "Hur Finland blev Finland" 8.5

Här kan du se på föredragen med Jeanette Björkqvist och Elisabeth Rehn