Större textMindre text

SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut – FMI


     ... för dig som är intresserad av 
         den folkliga musiken i
Svenskfinland

_________________________________________________


Folkmusik för barn och unga 
               – framtidens traditionsbärare

Seminarium i Vasa fredagen den 24 oktober

Den finlandssvenska folkmusikens framtid är i hög grad beroende av nya utövare som har intresse av att hålla vårt musikaliska kulturarv levande.

I dag tas många beaktansvärda initiativ för att på ett lekfullt och obehindrat sätt föra fram folk­musiken såväl i skolundervisningen, som på barn och ungdomars fritid. Ett läromedel som riktar sig till daghem, förskolor och lågstadier kommer under hösten att spridas till hela Svensk­finland. Samarbetsprojektet "Pröva på folkmusik" strävar efter att ge alla – oberoende av ålder, social eller språklig bakgrund – en möjlighet att komma i kontakt med folkmusiken. Ett kulturarvspedagogiskt material med temat folkvisor utarbetas. Detta och mycket mer görs alltså på olika håll i Svenskfinland, men räcker det till?

Föredragshållare:
Niklas Nyqvist 
SLS/FMI
Gustav Djupsjöbacka  Sibelius-Akademin
Veronica Granö-Suomalainen  Svenska kulturfonde
Cecilia Björk  Åbo Akademi/Pedagogiska fakulteten
Marina Lindholm  Sibelius-Akademin, Grankulla stad
Marianne Maans  Folkmusikpedagog, folkmusiker

Plats och tid:   Vasa arbetarinstitut, Kyrkoesplanaden 15, 65 100 Vasa
                          24 oktober 2014 kl. 9.30 - 16.00

 Info och program

Seminariet ordnas i samarbete med Folkmusiksällskapet r.f. och
folkmusikfestivalen Vasa Folk 
24-25.10.2014  http://www.vasafolk.fi/

Alla intresserade välkomna!
För mer information och anmälan: kontakta folkmusikinstitutet!


_______________________________________________________________
Finlands svenska folkmusikinstitut  •  folkmusik@sls.fi   •  +358 (0)6 319 5600

Aktuellt vid SLS

24.10 Seminarium i Vasa: Folkmusik för barn och unga – framtidens traditionsbärare

SLS arkiv och bibliotek i Helsingfors stängt p.g.a. renovering

Ny bok berättar historien om SLS arkiv och om människorna bakom det

Läs SLS årsredovisning för 2013

1950-60-talsbilder – ny insamling

Snabblänkar

Folkmusik på dagis
& Folkmusik i skolan

– metodhandböcker
utgivna inom
folkmusiknätverket Lirarna


I himmelen
Folkliga koraler med
Katarina Kvarnström och Gnistra
IMU-CD 141 (2014)

Bekanta dig även med
Folkkultursarkivets
LP-skivor på CD"Spelmansbibeln" på webben 
Finlands Svenska Folkdiktning
VI A1 Äldre dansmelodier finns
nu i sökbar form på Internet.

Folkmusikinstitutet | Tfn (06) 319 5600 | folkmusik(a)sls.fi Kontaktinformation för SLS