Varallisuuden hoito

Svenska litteratursällskapetin hallinnoiman omaisuuden arvo oli noin 1,7 miljardia euroa vuoden 2017 lopussa. Omaisuus koostuu Svenska litteratursällskapetin (SLS) ja Svenska kulturfondenin (SKF) rahastoista. Varallisuuden hoidon tavoitteena on vakaa ja ennakoitava suora  tuotto. Tuotolla rahoitetaan SLS:n toiminta, palkinnot ja apurahat sekä SKF:n kautta jaettava osuus tuotoista. SLS:n varallisuuden hoidolla tavoitellaan hyvää pääoman kokonaistuottoa omaisuuden reaaliarvon ja käyttövarojen ostovoiman turvaamiseksi pitkällä tähtäimellä.

SLS:n sijoituspolitiikka lyhyesti

SLS sijoittaa pääasiassa kotimaisiin ja ruotsalaisiin kansainvälisesti toimiviin pörssiyhtiöihin. Ensisijaisesti sijoitetaan vakaisiin ja vakiintuneisiin kannattaviin yhtiöihin, joilla on hyvä osingonmaksukyky ja -potentiaali sekä vahva ja tasapainoinen markkina-asema. Suoria osakeomistuksia täydennetään sijoituksilla osakerahastoihin ja muihin osakkeisiin liittyviin instrumentteihin, kiinteistöihin ja korkoinstrumentteihin.

PDF iconSLS:n sijoitussalkku 2017 (ruotsiksi)