Valiokunnat ja toimikunnat

Svenska litteratursällskapetin toiminnan perustana on laaja asiantuntemus, jota edustavat palkinto- ja apurahalautakunnat, kustannusvaliokunta, ohjausryhmät, komiteat ja toimikunnat, tieteelliset toimikunnat ja seurantatyöryhmät. Kaiken kaikkiaan SLS:n luottamuselimissä toimii yli 200 asiantuntijaa humanististen tieteiden ja yhteiskuntatieteiden sekä taloushallinnon ja omaisuudenhoidon aloilta.

 

Tutkimusvaliokunta toimii neuvonantajana ja keskustelufoorumina tutkimustoimintaa koskevissa asioissa. Valiokunta laatii muun muassa suuntaviivat tutkimus-, keruu-, julkaisu- ja yhteenvetoprojektien hakuja ja arviointia varten ja antaa tieteelliselle johtokunnalle ehdotuksia rahoitettavista projekteista.

professori Henrik Meinander, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja
dosentti Kristina Malmio, Helsingin yliopisto
professori Tom Moring, Helsingin yliopisto
professori Camilla Wide, Turun yliopisto
professori emerita Anna-Maria Åström, Helsinki
dosentti Ann-Catrin Östman, Åbo Akademi
tutkimusjohtaja Christer Kuvaja, Svenska litteratursällskapet, sihteeri

Kustannusvaliokunta on tieteellisen johtokunnan nimittämä elin, joka vastaa SLS:n kirjojen julkaisutoiminnan suuntaviivoista. Valiokunta nimittää tarkastajat ja myöntää julkaisuluvat sekä painetuille että digitaalisille kirjoille. Valiokunta myös hyväksyy vuosittain julkaisusuunnitelmat ja seuraa julkaisutoiminnan myynti- ja markkinointiraportteja ja muita raportteja.

Jäsenet:

professori Tom Moring, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja
professori Mona Forsskåhl, Tampereen yliopisto
dosentti Kristina Malmio, Helsingin yliopisto
professori emerita Anna-Maria Åström, Helsinki
professori Nils Erik Villstrand, Åbo Akademi
julkaisujohtaja Jennica Thylin-Klaus, Svenska litteratursällskapet, sihteeri

 

Tieteelliset toimikunnat

Tieteellisillä toimikunnilla on keskeinen asema SLS:n tutkimustoiminnassa. Niillä on laaja tieteellinen asiantuntemus ja toimikuntien jäsenillä on tärkeä rooli yhteyshenkilöinä yliopistoihin.

Toimikunnat tekevät ehdotuksia tutkimusapurahoista ja -tuesta, ehdottavat julkaisuja ja tutkimusprojekteja ja järjestävät symposiumeja ja luentotilaisuuksia.

 

Jäsenet:

dosentti Ann-Catrin Östman, Åbo Akademi, puheenjohtaja
fil. toht. Cecilia af Forselles, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
dosentti Björn Forsén, Helsingin yliopisto
dosentti Kenneth Gustavsson, Museibyrån, Ahvenanmaa
professori Tiina Kinnunen, Oulun yliopisto
dosentti Lars-Folke Landgrén, Helsingin yliopisto
professori Pirjo Markkola, Jyväskylän yliopisto
professori Henrik Meinander, Helsingin yliopisto
dosentti Henry Nygård, tutkija, Pedersöre
dosentti Eljas Orrman, Helsinki
professori Nils Erik Villstrand, Åbo Akademi
dosentti Charlotta Wolff, Helsingin yliopisto

Historian toimikunnan sihteeri ja tutkija on fil. maist. Sophie Holm.
Jäsenet:

professori Claes Ahlund, Åbo Akademi, puheenjohtaja
dosentti Pia Maria Ahlbäck, Åbo Akademi
fil. toht. Pia Forssell, Svenska litteratursällskapet
dosentti Anna Hollsten, Helsingin yliopisto
professori Päivi Lappalainen, Turun yliopisto
dosentti Kristina Malmio, Helsingin yliopisto
professori Bo Pettersson, Helsingin yliopisto
professori Ebba Witt-Brattström, Helsingin yliopisto
dosentti Maria Österlund, Åbo Akademi

Kirjallisuudentutkimuksen toimikunnan sihteeri ja tutkija on fil.mag. Patrik Aaltonen.

Jäsenet:

professori Karmela Liebkind, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja
professori Kimmo Grönlund, Åbo Akademi
professori Mikko Lagerspetz, Åbo Akademi
professori emerita Anne-Marie Londen, Helsingin yliopisto
professori Tom Moring, Svenska social- och kommunalhögskolan/Helsingin yliopisto
professori Jan Saarela, Helsingin yliopisto
professori emeritus Tom Sandlund, Helsingin yliopisto
professori Patrik Scheinin, Helsingin yliopisto
professori Susan Sundback, Åbo Akademi

Yhteiskuntatieteellisen toimikunnan sihteeri ja tutkija on pol.mag. Marina Näsman.

Jäsenet:

professori Camilla Wide, Turun yliopisto, puheenjohtaja
professori Siv Björklund, Vaasan yliopisto
professori Mona Forsskåhl, Tampereen yliopisto
professori Saara Haapamäki, Åbo Akademi
fil. toht. Jannika Lassus, Svenska handelshögskolan
professori Jan Lindström, Helsingin yliopisto
fil. toht. Nina Martola, Institutet för de inhemska språken
professori Åsa Palviainen, Jyväskylän yliopisto
fil. toht. Caroline Sandström, Kotimaisten kielten keskus
kasvatust. toht. Anna Slotte, Helsingin yliopisto

Kielitieteellisen toimikunnan vt. sihteeri ja tutkija on fil. maist. Eveliina Tolvanen. Hän toimii fil.maist. Sarah Wiknerin äitiysvapaan sijaisena 1.5.2015–31.8.2016.

Jäsenet:

professori emerita Anna-Maria Åström (puheenjohtaja), Helsinki
fil. toht. Johanna Björkholm, Åbo Akademi
professori Outi Fingerroos, Jyväskylän yliopisto
fil. lis. Katja Hellman, Svenska litteratursällskapet
fil. toht. Blanka Henriksson, Åbo Akademi
fil. lis. Niklas Huldén, Åbo Akademi
fil. toht. Sanna Lillbroända-Annala, Åbo Akademi
dosentti Lena Marander-Eklund, Åbo Akademi
dosentti Pia Olsson, Helsingin yliopisto
fil. toht. Susanne Österlund-Pötzsch, Svenska litteratursällskapet

Perinnetieteiden toimikunnan vt. sihteeri ja tutkija on fil. maist. Karin Sandell.

 

Palkintolautakunnat

SLS:n tieteellinen johtokunta päättää seuran vuosijuhlassa 5. helmikuuta jaettavien kirjallisuuspalkintojen saajat Yleisen palkintolautakunnan ehdotusten perusteella. Palkinnot jaetaan kaunokirjallisille ja tieteellisille julkaisuille.

Jäsenet (nimitetty vuoden 2019 palkintoa varten):

professori Claes Ahlund, puheenjohtaja

kaunokirjallisuuden jaosto
kirjailija Katarina Gäddnäs
kriitikko Magnus Halldin
yliopistonlehtori, dosentti Anna Hollsten

tietokirjallisuuden jaosto
fil. toht. Charlotta af Hällström-Reijonen
yliopistonlehtori, dosentti Lars-Folke Landgrén
fil. toht. Freja Rudels

Valtioneuvos Mauritz Hallbergin palkinto jaetaan vuosittain 16. toukokuuta etevälle tutkijalle, joka Suomessa on julkaissut tutkimuksen, jolla on erityisiä tutkimuksellisia ansioita. Julkaisun alkuperäiskieli tulee olla ruotsi.

Jäsenet (nimitetty vuoden 2018 palkintoa varten):

SLS:n edustajat
professori Henrik Meinander, puheenjohtaja
professori Claes Ahlund
professori Mona Forsskåhl

Åbo Akademin edustajat
professori Mikael Lindfelt
professori Eva Österbacka