Zacharias Topelius

Hertiginnan af Finland

och andra historiska noveller
Hertiginnan af Finland (1850) innehåller både en skildring av Hattarnas krig 1741–1743 och romantiska förvecklingar. Den var Topelius dittills mest ambitiösa prosaverk och betraktas nu som den första historiska romanen i vår litteraturhistoria. De tre andra novellerna i utgåvan utspelar sig under Gustav III:s krig. Verken skrevs mellan 1846 och 1856.

Hertiginnan af Finland och andra historiska noveller är del V i den vetenskapliga utgåvan Zacharias Topelius Skrifter. Utgivare är Pia Forssell, i inledningen medverkar Matti Klinge och med den textkritiska kommentaren Anna Movall.
Toimittaja
Pia Forssell
Julkaisupäivä
2013
ISBN
978-951-583-270-2
Sivumäärä
510
Sarja
Zacharias Topelius Skrifter
Sarjan osa
5
Hertiginnan af Finland

Tässä sarjassa

Ljungblommor
Zacharias Topelius

Ljungblommor

2010
Zacharias Topelius var en av 1800-talets mest älskade, lästa och sjungna skalder på svenska. Här presenteras hans första diktsamlingar.
Finland framställdt i teckningar
Zacharias Topelius

Finland framställdt i teckningar

2011
Finland framställdt i teckningar är den första omfattande presentationen av Finland i ord och bild. Nu utges verket för första gången i sin helhet sedan det utkom 1845–1852.
En resa i Finland
Zacharias Topelius

En resa i Finland

2013
Zacharias Topelius presenterar Finlands natur, folk och historia med anekdotisk lätthet i bildverket som utkom 1872–1874. Topelius återkommer till många av sina favoritteman och beskrivningarna ingår i hans strävan att bygga upp en nationell självkänsla.
Föreläsningar i geografi och historia
Zacharias Topelius

Föreläsningar i geografi och historia

2017
Zacharias Topelius var professor i Finlands historia i 20 år. Efter sig lämnade han över 3 000 sidor handskrivna föreläsningar, som nu för första gången publiceras.
Naturens Bok och Boken om Vårt Land
Zacharias Topelius

Naturens Bok och Boken om Vårt Land

2017
Zacharias Topelius ingöt bilden av Finland i flera generationer av finländare genom sina inflytelserika läseböcker. I dem presenterar han naturen och Finlands geografi, folk och historia.
Noveller
Zacharias Topelius

Noveller

2012
Zacharias Topelius blev redaktör för Helsingfors Tidningar när han var 23 och hade ambitiösa planer på tidningens litterära innehåll: bort med översättningslitteraturen och fram för en prosa förankrad i miljöer som läsarna kunde identifiera sig med.