Tutkimus

Svenska litteratursällskapet rahoittaa apurahoin ja projektivaroin lähinnä humanististen tieteiden ja yhteiskuntatieteiden tutkimusta, joka liittyy ruotsalaisuuteen Suomessa. SLS:llä on myös palkattuja tutkijoita. Painopistealoja ovat kansatiede, folkloristiikka, historia, kirjallisuustiede, musiikkitiede, ruotsin kieli ja yhteiskunta. SLS on yksi humanististen tieteiden ja yhteiskuntatieteiden alan suurimmista rahoittajista Suomessa. Monille nuorille tutkijoille SLS onkin ensiarvoisen tärkeä tukija.

SLS:n viisi tieteellistä toimikuntaa toimivat merkittävinä yhteyskanavina yliopistoihin Suomessa ja ulkomailla. SLS rahoittaa ja harjoittaa tutkimustoimintaa tieteellisissä hankkeissa ja ns. keräys-, julkaisu- ja yhteenvetoprojekteissa. Tutkimusapurahoja myönnetään usean rahaston kautta.

Yhteistyö yliopistojen, tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoittajien kanssa Suomessa ja ulkomailla on toiminnan tärkeä osa. SLS järjestää seminaareja ja muita ajankohtaiseen tutkimukseen liittyviä tapahtumia.