Tieteellinen johtokunta

Tieteellinen johtokunta ja raha-asiain johtokunta ovat Svenska litteratursällskapetin korkeimmat luottamuselimet. Johtokunnan tehtävänä on varmistaa, että SLS toteuttaa tieteellisiä ja kulttuurisia tavoitteitaan.

Tieteellinen johtokunta kokoontuu yhdeksän kertaa vuodessa ja sillä on työvaliokunta, johon kuuluvat seuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja.

 

 

 • Henrik Meinander. Foto: SLS/Janne Rentola
  Henrik Meinander
  seuran puheenjohtaja
  professori
 • Camilla Wide. Foto: SLS/Janne Rentola
  Camilla Wide
  varapuheenjohtaja
  professori
 • Johansson
  Ole Johansson
  rahastonhoitaja
  vuorineuvos
 • Mona Forsskåhl. Foto:SLS/Janne Rentola
  Mona Forsskåhl
  professori
 • Claes Ahlund. Foto: SLS/Janne Rentola
  Claes Ahlund
  professori
 • Ruth Illman. Foto: SLS/Janne Rentola 2017
  Ruth Illman
  dosentti
 • Karmela Liebkind. Foto: SLS/Janne Rentola
  Karmela Liebkind
  professori
 • Kristina Malmio. Foto: SLS/Janne Rentola
  Kristina Malmio
  dosentti
 • Tom Moring. Foto: SLS/Janne Rentola
  Tom Moring
  professori
 • Pauline von Bonsdorff. Foto: SLS/Janne Rentola 2017
  Pauline von Bonsdorff
  professori
 • Anna-Maria Åström. Foto: SLS/Janne Rentola
  Anna-Maria Åström
  professori
 • Ann-Catrin Östman. Foto: SLS/Janne Rentola
  Ann-Catrin Östman
  sihteeri
  akatemialehtori, dosentti