Tehtävä, visio ja strategia

Tehtävä

Seuran tehtävänä on kerätä, työstää ja julkistaa Suomen ruotsalaisen kulttuurin syntyyn ja kehitykseen liittyvää aineistoa; edistää kotimaista ruotsin kielen ja ruotsinkielisen kirjallisuuden tutkimusta; sekä edistää kotimaista ruotsinkielistä kirjallista toimintaa palkinnoin ja avustuksin.

(Ote SLS:n säännöistä)

 

Visio ja strategia

SLS:n strategiassa määritelty visio on olla

nykyajassa toimiva, perinteitä kannattava, taloudellisesti vahva ja yleisesti tunnustettu kulttuuria ja tiedettä edistävä asiantuntijaorganisaatio, joka edustaa laatua ja uutta ajattelua ja jolla on aktiiviset yhteydet Suomeen, Pohjoismaihin ja muuhun Eurooppaan.

PDF iconSLS:n strategia 2020 (ruotsiksi)