SLS:n arkiston periaatteet aineiston vastaanottamisesta

Historiallinen ja kirjallisuushistoriallinen aineisto

Arkisto ottaa vastaan arkistomateriaalia, joka liittyy kirjallisuushistoriaan, ajatus- ja tiedehistoriaan, suku- ja henkilöhistoriaan sekä näihin läheisesti liittyviin, yleisiin kulttuurihistoriallisiin alueisiin.

Otamme vastaan
 • yksityistä aineistoa, joka on kuulunut kirjailijoille, kulttuurihenkilöille, tiedemiehille, suvuille, kartanoille jne.
 • arkistomateriaalia, joka on kuulunut ruotsinkielisille, kulttuurista kiinnostuneille henkilöille, jos aineisto on erityisen kiinnostavaa tutkimuksen kannalta
 • tieteellisten yhdistysten ja yhteisöjen arkistoja, jotka liittyvät ensisijaisesti historiaan ja kirjallisuushistoriaan, kielitieteeseen ja yhteiskuntatieteeseen
 • suomenruotsalaisten yritysten arkistoja, esim. kustannusarkistoja
 • kirjallisten aikakauslehtien arkistoja
 • aineistoa, joka edustaa ainutlaatuista nk. edelläkävijätoimintaa omalla alallaan.
Emme ota vastaan
 • viranomaisasiakirjoja, yritysten arkistoja, koulujen arkistoja tai puhtaasti paikallista arkistomateriaalia
 • muissa arkistoissa olevien asiakirjojen kopioita (esim. sukututkimusaineistoa)
 • sellaisiin arkistoihin liittyvää aineistoa, joka on aiemmin talletettu johonkin muuhun arkistoon
 • tiliotteita, tositteita tai pankkikirjoja
 • veroilmoituksia tai verotodistuksia
 • terveydentilaa koskevia asiakirjoja (reseptejä, lääkärintodistuksia, sairausvakuutusasiakirjoja jne.).

Perinneaineisto, paikallishistoriallinen aineisto, kansanmusiikkiaineisto ja kieleen liittyvä aineisto

Otamme vastaan
 • kirjallista aineistoa, nauhoitteita, asiakirjoja ja valokuvia ruotsinkielisen väestön elämästä, kielestä tai perinteistä Suomessa.
 • kansanmusiikkiaineistoa, myös historiallista aineistoa kuten äänitteitä, valokuvia, nuotteja, laulukirjoja, elokuvia tai videoita.
 • aineistoa, joka liittyy ruotsinkielisen väestön kulttuuriin ja historiaan Pohjanmaalla.  Tällaista aineistoa ovat mm. erilaiset käsikirjoitukset, kirjeet, päiväkirjat, todistukset, valokuvat, äänitteet tai elokuvat. Otamme myös vastaan yhdistysten ja yhteisöjen arkistoja.