Puhekielikorpus Talko

Talko on Suomessa puhutun ruotsin korpus, jota SLS ylläpitää. Korpus sisältää äänitallenteita sekä niihin kuuluvia puhtaaksikirjoitettuja tekstejä, joihin voi kohdistaa hakuja. Tekstit on varustettu sanaluokkamerkinnöin ja mukana on myös morfologista tietoa. Talko sisältää puhuttua suomenruotsia tallentaneen Spara det finlandssvenska talet -projektin äänitallenteita sekä aineistoa julkaisusta Från Pyttis till Nedervetil. Korpusta täydennetään jatkuvasti vanhoilla ja uusilla äänitallenteilla. Seuraava päivitys tehdään vuoden 2017 alussa.

Sana talko on suomenruotsalainen vastine suomen sanalle talkoot, eli kyseessä on vapaaehtoinen yhdessä tehtävä työ yhteiseksi hyväksi.

Lue lisää Talkosta ruotsiksi tai englanniksi.