Anders Chydenius 1770.
1.12.2016 - 10:00

Anders Chydeniuksen kootut teokset valmistuvat

Kokkolan kirkkoherra, valtiopäivämies Anders Chydeniuksen (1729–1803) koko kirjallinen tuotanto on nyt julkaistu sekä alkukielellä ruotsiksi että suomennoksena. Kirjasarjan viides ja viimeinen osa julkistetaan Painovapauden 250-juhlavuoden päätösseminaarissa torstaina 1.12. Päivälehden museolla. Viidennen osa ensikappale luovutetaan presidentti Tarja Haloselle, joka tasavallan presidenttinä toimiessaan teki aloitteen Chydeniuksen koottujen teosten julkaisemisesta tieteellisenä editiona.

Julkaisupäivä on sikäli historiallinen, että 2.12.2016 tulee kuluneeksi 250 vuotta maailman ensimmäisen julkisuuslain, vuoden 1766 painovapausasetuksen säätämisestä. Anders Chydeniuksella oli keskeinen osuus tämän lainsäädännön syntyprosessissa.

Julkaisutyön tuloksena on syntynyt kaikkiaan 11 nidettä. Varsinaisen tieteellisen edition, Anders Chydenius samlade skrifter 1-5 (kustantaja Svenska litteratursällskapet i Finland) ja sen suomennoksen, Anders Chydeniuksen kootut teokset 1–5 (Edita Publishing Oy) lisäksi on jo aiemmin julkaistu englanninkielinen valikoima Anticipating The Wealth of Nations: The Selected Works of Anders Chydenius, 1729–1803 (Routledge 2012).

Parhaillaan valmistellaan koko aineisto julkaisemista myös internetissä.

Monipuolinen vapauden puolustaja, tuottelias saarnakirjailija

Anders Chydenius oli monipuolinen kirjoittaja ja merkittävä poliittinen vaikuttaja. Taloudellisten ja yhteiskunnallisten kysymysten ohella hän käsitteli kirjoituksissaan esimerkiksi kemiaa, mekaniikkaa, rokonistutusta, perunanviljelyä, uskonnonvapautta ja saarnan kirjoittamisen taitoa.

Anders Chydenius tunnetaan erityisesti elinkeinovapauden puolustajana, mutta hänen keskeisiin tavoitteisiinsa kuului myös ilmaisunvapauden, julkisuuden ja avoimuuden edistäminen yhteiskunnassa. Hän ajoi monia perusoikeuksia, joita nykyisessä demokraattisessa järjestelmässä pidetään itsestäänselvyyksinä. Kansainvälisesti hänet tunnetaan erityisesti maailman ensimmäisen julkisuuslain isänä ja ’Pohjolan Adam Smithinä’. Kootut teokset mahdollistavat nyt kokonaiskuvan luomisen 1700-luvun merkittävästä vaikuttajasta. Ensimmäistä kertaa sitten 1700-luvun julkaistaan hänen kilpakirjoituksiin laaditut saarnat, jotka muodostavat lähes puolet hänen koko kirjallisesta tuotannostaan ja täyttävät kaksi kokonaista nidettä (4–5). Suomeksi saarnat ilmestyvät ensimmäistä kertaa.

Chydenius vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Sotkamossa ja Kuusamossa. Papinuransa hän aloitti Alavetelin kappeliseurakunnan saarnaajana. Kokkolan kirkkoherrana hän toimi vuodesta 1770 aina kuolemaansa 1803 asti. Vapaudenajan ehkä kiihkeimmillä valtiopäivillä 1765–1766 hän nousi vallankäytön ja lainsäädännön näyttämölle. Poliittisten ja yhteiskunnallisten kysymysten pariin hän palasi suurella antaumuksella taas kustavilaisella ajalla ja erityisesti valtiopäivillä 1778–1779 ja 1792. Oikeudenmukaisuuden puolustaminen säilyi hänen järkkymättömänä tavoitteenaan läpi koko elämän. Chydeniuksen kirjallisen tuotannon punainen lanka on vapaus.

Laajapohjainen rahoitus

Anders Chydeniuksen koottujen teosten julkaisuhanke on toteutettu Chydenius-Instituutin Kannatusyhdistys ry:n, Anders Chydenius -säätiön ja Jyväskylän yliopiston/Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyöhankkeena vuosina 2006–2016. Työ on suoritettu Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa, ja päätoimittajana on toiminut Maren Jonasson ja toimitussihteerinä Pertti Hyttinen. Toimituksen tukena on ollut asiantuntijoista koottu toimituskunta, jonka puheenjohtajana on toiminut emeritusprofessori Gustav Björkstrand. Tieteellisten kommenttien laatimiseen on osallistunut laaja joukko asiantuntijoita niin Suomesta kuin Ruotsista. Suomennosten tekemiseen on osallistunut viisi kääntäjää. Noin kolmannes hankkeen rahoituksesta on saatu opetusministeriöltä. Muita rahoittajia ovat eri rahastot Suomessa ja Ruotsissa, Suomen Pankki, Kokkolan kaupunki ja yksityiset yritykset. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat n. 1,6 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: Pertti Hyttinen, pertti.hyttinen@chydenius.fi, puh. 0400-282644

Arvostelukappaleet suomeksi: Edita Publishing Oy