Yhteystiedot

Postiosoite:
Svenska litteratursällskapet i Finland
PL 158, 00171 Helsinki

Svenska litteratursällskapet  i Finland
Kauppapuistikko 23
65100 Vaasa

Puh.: +358 9 618 777
Sähköposti: info@sls.fi

Käyntiosoite
SLS Vaasassa
Kauppapuistikko 23
65100 Vaasa
Suomi
Postiosoite
Kauppapuistikko 23 A
65100 Vaasa
Suomi
Käyntiosoite
SLS Helsingissä
Ritarikatu 5
00170 Helsinki
Suomi
Postiosoite
PL 158
00171 Helsinki
Suomi
Kai Martonen
Digitaliserare
Informationsförvaltning, Digitaliseringstjänster
06 319 56 16
Maria Miinalainen
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
09 618 773 36
Anna Movall
Digital koordinator
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 775 30
Marika Mäklin
Kommunikationschef
Kommunikation
09 618 77 532
Märtha Norrback
Äldre redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 771 75
Ingela Nygård Jungar
Personaladministratör
Administration, Ekonomi
09 618 771 25
Magnus Nylund
Redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 775 30
Niklas Nyqvist
Institutschef
Arkiv, Samlingarna i Vasa
06 319 56 05
Marina Näsman
Nämndforskare
Forskning, Samhällsvetenskapliga nämnden
09 618 777
Ninny Olin
Ekonomichef
Administration, Ekonomi
09 618 772 23
Marcus Orlo
Redovisare
Administration, Ekonomi
09 618 772 27
Katarina Pihlflyckt
Redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 775 10
Elina Pitkonen Piguet
Ekonomiassistent
Administration, Ekonomi
09 618 775 79
Antti Pokela
Grafiker
Utgivning, Utgivningens ledning
09 618 775 67
Johan Pyy
Enhetschef
Arkiv, Kundbetjäning & publikarbete
09 618 77 332
Agneta Rahikainen
Programchef
Kommunikation
09 618 775 14
Hedvig Rask
Förlagsredaktör
Utgivning, Allmänna redaktionen
09 618 775 18
Janne Rentola
Fotograf
Informationsförvaltning, Digitaliseringstjänster
09 618 774 62
Hanna Riska
Försäljningskoordinator
Utgivning, Utgivningens ledning
09 618 775 35
Marika Rosenström
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
09 618 774 51
Kajsa Rytikoski
Forskningsadministratör
Forskning, Forskningskoordinering
09 618 771 19
Miriam Rönnqvist
Nämndforskare
Forskning, Historiska nämnden
Sara Rönnqvist
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
09 618 775 78
Martin Salonen
IT-assistent
Informationsförvaltning, IT-tjänster
09 618 774 57
Karin Sandell
Nämndforskare
Forskning, Traditionsvetenskapliga nämnden
09 618 777
Jörgen Scholz
Redaktionsassistent
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
09 618 771 06
Melinda Schultz
Receptionist
Kommunikation
09 618 777
Margareta Selén
Ekonomisekreterare
Administration, Ekonomi
09 618 772 24
Hanna Strandberg
Arkivarie (vikariat)
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
09 618 774 65
Elisabeth Stubb
Redaktör
Arkiv, Kundbetjäning & publikarbete
09 618 77 102
Marie-Louise Sundström
Arkivsekreterare
Arkiv, Arkivets ledning
09 618 774 55
Synnöve Svanström
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Vasa
06 319 5603
Lisa Södergård
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
09 618 775 27
Karola Söderman
Informationsförvaltningschef
Informationsförvaltning, Informationsförvaltning
09 618 774 88
Jennica Thylin-Klaus
Utgivningschef
Utgivning, Utgivningens ledning
09 618 771 11
Tuuli Toivola
Digitaliserare
Informationsförvaltning, Digitaliseringstjänster
09 618 775 42
Pia Uppgård
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Vasa
Kelsi Vaahtojärvi
Digitaliserare
Informationsförvaltning, Digitaliseringstjänster
09 618 77 237
Maria Vainio-Kurtakko (tjänstledig)
Enhetschef
Arkiv, Kundbetjäning & publikarbete
09 618 773 32
Elisa Veit
Redaktör
Utgivning, Henry Parlands Skrifter
09 618 775 15
Mirva Virtanen
Arkivförtecknare
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
09 618 772 67
Britt-Louise von Knorring
Redaktionsassistent
Utgivning, Allmänna redaktionen
09 618 775 38
Dag Wallgren
VD
Förmögenhetsförvaltning, Förmögenhetsförvaltning
09 618 772 25
Ingela West
Informatör
Kommunikation
09 618 775 31
Monica West
Amanuens
Arkiv, Samlingarna i Vasa
06 319 56 11