Yhteystiedot

Postiosoite:
Svenska litteratursällskapet i Finland
PL 158, 00171 Helsinki

Svenska litteratursällskapet  i Finland
Kauppapuistikko 23
65100 Vaasa

Puh.: +358 9 618 777
Sähköposti: info@sls.fi

Käyntiosoite
SLS Vaasassa
Kauppapuistikko 23
65100 Vaasa
Suomi
Postiosoite
Kauppapuistikko 23 A
65100 Vaasa
Suomi
Käyntiosoite
SLS Helsingissä
Ritarikatu 5
00170 Helsinki
Suomi
Postiosoite
PL 158
00171 Helsinki
Suomi
Mats Wikholm
IT-chef
Informationsförvaltning, IT-tjänster
09 618 775 09
Sarah Wikner (tjänstledig)
Nämndforskare
Forskning, Språkvetenskapliga nämnden
09 618 775 26
Hans Wiljanen
Fastighetschef
Förmögenhetsförvaltning, Förmögenhetsförvaltning
09 618 771 77
Susanne Österlund-Pötzsch
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
09 618 771 24