Namnen i våra städer

Namnen i våra städer presenterar inofficiella namn på platser i olika städer.

Är namnen Stocka, Pappersbron, Sakta farten, Skitviken, Bläckfisken och Ruissin bekanta? Vad kallar man biblioteket eller järnvägsstationen i din hemstad och var talar man om backan i stället för backen?

På webbplatsen Namnen i våra städer kan du nu bekanta dig med ett urval inofficiella namn på platser i städerna Karleby, Lovisa, Vasa, Åbo, Mariehamn, Ekenäs, Helsingfors och Borgå. Du kan också dela med dig av andra benämningar du känner till.

Namnen har samlats in genom intervjuer med stadsbor i olika åldrar och de visar en del av det levande namnförrådet i Svenskfinland. Webbplatsen kommer att uppdateras med mer material från fler städer efterhand. Den kan med fördel även användas som utgångspunkt för diskussion och arbeten i modersmåls- och svenskundervisningen.

Läs mer och kommentera namnen på stadsnamn.sls.fi!