Frågelista: Mitt landskap

Foto: Laura Seesmeri

Insamlingen avslutades 1.6.2018.

Vi lever i landskap, om de sedan är drömlandskap eller verklighet. Landskapen som omger oss kan vara ödemarker eller esplanader, skärgård eller avlägsna byar, förorternas utkanter, kärr, åkrar eller tätorter. Vilket är ditt landskap? Finns det inom dig eller omger det dig?

Vi samlar nu in berättelser och minnen om betydelsefulla landskap för finländare. Beskriv vad som gör att ditt landskap känns som ditt eget. Är det ett landskap där du lever din vardag eller ett som du drömmer om? Berätta vilka landskap varit viktiga för dig under olika perioder i livet.

Du kan delta på svenska, finska eller samiska. Insamlingen görs i samarbete med Finska litteratursällskapet (SKS) och forskaren Laura Seesmeri vid Åbo universitet, programmet för kulturproduktion och landskapsforskning.

De svenskspråkiga svaren på frågelistan arkiveras vid SLS arkiv.

 

Så här deltar du i frågelistan på svenska

Det finns två alternativ för att svara:

  1. Besvara frågelistan på nätet. Då behöver du inte skicka in en skild samtyckesblankett.
  2. Sänd svaret tillsammans med en ifylld samtyckesblankett per e-post till fragelista@sls.fi. Obs! Arkivet behöver en undertecknad samtyckesblankett för att ditt svar ska kunna arkiveras i SLS arkiv och göras tillgängligt för forskning. Skriv ut, fyll i, skanna och skicka in blanketten tillsammans med dina svar. FilSamtycke, blankett.docx

Delta genom att berätta om dina erfarenheter. Frågorna är endast riktgivande så du kan välja att skriva om det som berör just dig. Skriv eller reflektera utgående från följande frågor:

  • Vilket är ditt landskap? Hur upplever du ditt landskap? Vad gör landskapet speciellt viktigt för dig?

  • Var finns ditt landskap? På landet eller i stan? Är det ett hav, en sjö, ett kärr, en damm, en skog, ett fjäll eller en åker? En tätort, en stad, en förort eller ett torg?

  • Har landskap som varit viktiga för dig förändrats under ditt liv? Hur påverkar tiden ditt landskap? Är ditt barndomslandskap ett annat än ditt landskap som vuxen?

  • Vad gör du i ditt landskap? Är ditt landskap din boendemiljö, en plats för rekreation, drömmar, vila eller motion? Sköter du om ditt landskap? Kan du påverka det eller vill du bevara det på något särskilt sätt?

  • Hur förnimmer du ditt landskap? Har ljud, det du ser, dofter eller din sinnesstämning betydelse för din upplevelse av landskap? Vilka känslor väcker ditt landskap? Ger ditt landskap dig känslor av skönhet, kraft, vila, glädje, rädsla, njutning?

  • Hur vill du helst uppleva ditt landskap? Ensam? Med en vän? Med barnen? Är ditt landskap aktuellt för dig? Är det ett minne? Eller en dröm? Saknar du ditt landskap?

  • Är ditt sommarlandskap annorlunda än ditt vinterlandskap? Vilka vårtecken kan du se i ditt landskap? Vad har du för erfarenheter av is och snö? Eller värmeböljor och stormar?

Som stöd för din berättelse kan du också använda kartor och märka ut för dig viktiga platser. Du kan gratis ladda ner kartor t.ex. från adressen pikakartta.fi.

 

Frågelistans resultat presenteras hösten 2018. Bland alla som svarar lottar vi ut bokpris.

 

För mera information, kontakta

Laura Seesmeri, lakapu@utu.fi

SLS arkiv, 09 618 777, fragelista@sls.fi