Lehdistökuvat ja logot

Kamera med film. Fotot är taget av Rafael Olin, pressfotograf på Vasabladet 1961–1971. Bilden finns i SLS arkiv.

SLS:n kuvapankissa on logoja, kirjojen kansikuvia ja muuta kuvamateriaalia lehdistön käyttöön.

Ellet löydä etsimääsi, ota yhteyttä:

tiedottaja Ingela West (ingela.west@sls.fi, 09 618 775 31) tai tapahtumasihteeri Andrea Aalto-Granberg (andrea.aalto-granberg@sls.fi, 09 618 775 58).

Mannerheims adjutant. Minnen av O.R. Bäckman

Mannerheims adjutant. Minnen av O.R. Bäckman

MANNERHEIMS ADJUTANT

Minnen av O.R. Bäckman

Av Juha Bäckman, Jarno Koivumäki, Nikolai Marschan. 

Många krokar i långdansen

Många krokar i långdansen

Många krokar i långdansen
Finlandssvenska ordspråk och talesätt
Utg. Carola Ekrem
Svenska litteratursällskapet i Finland 2017

Christer Kihlmans arkiv till SLS

Christer Kihlmans arkiv till SLS

Christer Kihlman undertecknar donationsavtalet på Svenska litteratursällskapet den 16 juni 2017. 
Från vänster: Dag Wallgren (SLS VD), Christer Kihlman, Kristina Linnovaara (arkivchef vid SLS) och Martin Ginström (bibliotekarie vid SLS).
Foto: Svenska litteratursällskapet i Finland/Janne Rentola, 2017

Öppet fall

Öppet fall

Öppet fall. Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417–2017.
Red. Nils Erik Villstrand och Petri Karonen
Svenska litteratursällskapet i Finland 2017

SPRÅK I PROSA OCH PRESS

SPRÅK I PROSA OCH PRESS

Den här volymen i bokserien Svenskan i Finland − i dag och i går handlar om språket i samtida finlandssvensk prosa och press

SPRÅK I SKOLA OCH SAMHÄLLE

SPRÅK I SKOLA OCH SAMHÄLLE

Den här volymen i bokserien Svenskan i Finland − i dag och i går visar hur texter kommer till i skolans värld, hos myndigheterna och i företagsmiljö.

Föreställda finlandssvenskheter. Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland

Föreställda finlandssvenskheter. Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland

Red. Sven-Erik Klinkmann, Blanka Henriksson & Andreas Häger. (SLS 2017)

Max Engman. Foto: SLS/Janne Rentola 2017

Max Engman

Max Engman, författare och professor emeritus i allmän historia. Svenska litteratursällskapets ordförande 2010–2013. Foto: Svenska litteratursällskapet i Finland/Janne Rentola 2017

Carola Ekrem. Foto: SLS/Janne Rentola

Carola Ekrem

Carola Ekrem är fil.dr i folkloristik, författare och arkivarie vid SLS arkiv. Foto: SLS/Janne Rentola 2016

Kansallisvaltio. Ruotsalaisuus Suomessa 1922–2015

Kansallisvaltio. Ruotsalaisuus Suomessa 1922–2015