Lahjoita SLS:lle

Svenska litteratursällskapet i Finland ottaa mielellään vastaan lahjoituksia. Lahjoitusvarat rahastoidaan, ja tuotto ohjataan SLS:n tai Svenska kulturfondenin tarkoituksiin.

SLS:n arkisto ottaa vastaan arkistoaineistolahjoituksia yksityishenkilöiltä ja yhteisöiltä.

Donationsbrev.

Lahjoitukset ja rahastot

SLS:n toiminta perustuu lahjoituksiin. Kauaskatseisten henkilöiden 130 vuoden aikana tekemät avokätiset lahjoitukset mahdollistavat SLS:n toiminnan, jonka tavoitteena on koota, säilyttää, tutkia ja levittää tietoa Suomen ruotsinkielisestä kulttuuriperinnöstä ja menneiden sukupolvien työstä maamme ja sen kulttuurin hyväksi. SLS tukee ruotsinkielistä kulttuuria ja koulutusta sekä ruotsin kielen asemaa Suomessa Svenska kulturfondenin kautta.

Svenska litteratursällskapet i Finland on yksi Suomen suurimmista ja vanhimmista yleishyödyllisen rahastovarallisuuden hoitajista. Varainhallinnalle on ominaista vakaus, pitkäjännitteisyys ja suuri kunnioitus varojen lahjoittajan SLS:ää osoittamaa luottamusta kohtaan.

SLS omistaa ja hallinnoi sekä seuran tarkoitusperiä palvelevia rahastoja että Svenska kulturfondeniin kuuluvia rahastoja. SLS:n noin 600:sta rahastosta noin 480 muodostaa Svenska kulturfondenin.Vanhin rahasto on vuodelta 1886.

Miten rahasto perustetaan?

SLS:n tai Svenska kulturfondenin tarkoitusperiä palveleva rahasto on helppo perustaa. Varat voi luovuttaa Svenska litteratursällskapetille lahjakirjalla tai testamentilla rahastoitavaksi yleishyödylliseen tarkoitukseen. Testamentti- ja lahjoitusvaroista muodostetaan lahjoittajan toiveiden mukainen rahasto. Varainhallinnassa tarkoituksemme on hoitaa rahasto siten että vuotuisen tuoton lisäksi pääoman arvo säilyy ja karttuu tulevia sukupolvia varten, ellei lahjoittaja toisin päätä. SLS ohjaa tuottovarat tarkoitukseensa tarkasti lahjoittajan toiveiden mukaan.

Rahastoilla voi olla joko yleinen tarkoitus, jolloin varoilla tuetaan seuran ja kulttuurirahaston tarkoitusperiä, tai lahjoittaja voi määrätä lahjakirjassa, että hänen rahastonsa varoilla tuetaan jotakin tiettyä yleishyödyllistä tarkoitusta.

Esimerkkinä voidaan mainita SLS:n palkintorahastot, joiden tuotto käytetään kirjailijoille ja tiedemiehille myönnettäviin palkintoihin.

Kaikki lahjoituksia, testamentteja tai uusien rahastojen perustamista koskevat yhteydenotot ovat erittäin tervetulleita. SLS tarjoaa asiantuntija-apua veloituksetta seuran tai Svenska kulturfondenin hyväksi tehtävien lahjakirjojen ja testamenttien laatimiseen.

Lahjoitusten yhteyteen voi myös liittää sopimuksen lahjoittajan ja hänen lähiomaistensa hautojen ja arkistojen hoidosta. Tällä hetkellä SLS vastaa lähes 200 haudan hoidosta, ja arkistossa on suuri määrä lahjoittajilta saatua arkistomateriaalia.

Lahjoituksina saatuja varoja hoidetaan yleensä yhdessä SLS:n muiden rahastojen kanssa. Yhteishoidossa olevan rahasto-omaisuuden tuottoja käytetään rahastojen hallinnointikulujen kattamiseen suhteessa niissä olevan pääoman määrään.

Svenska litteratursällskapetin vastaanottamat perinnöt ja lahjoitukset ovat verottomia.

Yritykset ja muut yhteisöt voivat vähentää SLS:lle tehtyjä lahjoituksia enintään 50 000 euroa vuodessa verotettavasta tulostaan. Yksityishenkilöillä ei ole mahdollisuutta vähentää lahjoituksia verotuksessaan.

Yhteydenotot: Dag Wallgren, toimitusjohtaja, puh. 09 618 772 25 tai 040 522 46 48, dag.wallgren@sls.fi

 

Brev som donerats till SLS arkiv. Foto: SLS/Janne Rentola

Lahjoita SLS:n arkistoon

Yksi SLS:n keskeisistä tehtävistä on koota ja säilyttää Suomen ruotsinkielistä kulttuuria ja perinteitä koskevaa aineistoa. Yksityishenkilöt ja yhteisöt voivat lahjoittaa tätä tarkoitusta varten SLS:n arkistoon aineistoa kuten kirjeitä, päiväkirjoja, käsikirjoituksia ja muita asiakirjoja, valokuvia, filmejä, äänitteitä, musiikkiaineistoa ja kirjoja.

SLS:n arkistoon lahjoitettu aineisto säilytetään jälkipolville, ja aineisto on tutkijoiden ja suuren yleisön käytettävissä. Näin säilytämme muiston menneiden sukupolvien maamme ja kulttuurielämämme hyväksi tekemästä työstä. Mikäli aineisto ei kuulu SLS:n keräämän arkistomateriaalin piiriin, SLS auttaa ohjaamaan sen edelleen sopivaan arkistoon. Mikäli ette ole varma, onko aineisto säilyttämisen arvoista, kannattaa aina ennen sen hävittämistä ottaa yhteyttä SLS:ään. Asiantuntijamme arvioivat aineiston mielellään.

SLS:n arkiston periaatteet aineiston vastaanottamisesta

Arkistolahjoituksista ja arkistoitavasta aineistosta voi olla yhteydessä seuraaviin henkilöihin:

Helsinki

Historiallinen ja kirjallisuushistoriallinen aineisto: Maria Miinalainen,  puh. 09 618 773 36, maria.miinalainen@sls.fi

Perinneaineisto: Yrsa Lindqvist, puh. 09 618 774 52, yrsa.lindqvist@sls.fi

Kieliaineisto: Pamela Gustavsson, puh. 09 618 774 58, pamela.gustavsson@sls.fi

Kirjat: Martin Ginström, puh. 09 618 774 66, martin.ginstrom@sls.fi

Vaasa

Paikallishistoriallinen aineisto ja perinneaineisto Etelä-Pohjanmaalta: Pia Uppgård, puh. 06 319 56 13, pia.uppgard@sls.fi

Musiikkiaineisto: Birgitta Eklund-Strang, Finlands svenska folkmusikinstitut, puh. 06 319 56 04, birgitta.eklund-strang@sls.fi