Kustannustoiminta

SLS ger ut cirka 15 titlar årligen. Foto: SLS/Osmo Leppälä

Svenska litteratursällskapet julkaisee Suomen ruotsinkieliseen historiaan, kirjallisuuteen, kieleen, yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvää tieteellistä kirjallisuutta ja tietokirjallisuutta. SLS on myös erikoistunut kaunokirjallisten teosten kriittisiin laitoksiin ja tieteellisesti kommentoituihin lähdejulkaisuihin, kuten kirjeisiin, päiväkirjoihin ja matkakuvauksiin. Julkaisutoiminnan motto on ”Kestävää julkaisemista”, mikä tarkoittaa korkeaa tieteellistä ja tietokirjallista tasoa, pitkäikäisyyttä ja tuotannon ympäristötietoisuutta. SLS julkaisee viitisentoista nimekettä vuodessa. Moni SLS:n kirja on palkittu tai muutoin huomioitu.

Julkaisemme sekä SLS:n ulkopuolisten kirjailijoiden, toimittajien ja julkaisijoiden käsikirjoituksia että SLS:n yhteydessä toimivien tutkijoiden työn tuloksia. Osan käsikirjoituksista, lähinnä kriittisiä laitoksia ja lähdejulkaisuja, tuottaa SLS:n oma henkilökunta.

Tieteellisessä julkaisutoiminnassa SLS painottaa erityisesti sitä, että julkaisu täyttää tieteellisen tutkimuksen kriteerit ja että sen kieli ja ilmaisu on tasokasta. Kaikki julkaisut on vertaisarvioitu. Koska SLS on aatteellinen yhteisö, julkaistavien kirjojen valinnassa painavat ensisijaisesti tieteelliset ja kulttuuriset näkökohdat. Puhtaasti kaupalliset seikat ovat toissijaisia.

Teemme yhteistyötä ruotsalaisten kustantamojen kanssa, minkä ansiosta kirjoja saadaan lukijoiden ulottuville myös Ruotsissa. Muut kustantamot julkaisevat tietyistä nimekkeistä myös käännöksiä. SLS:n yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Bokförlaget Atlantis Tukholmassa ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantamo (SKS).

Meneillään olevat suuret kustannusprojektit

Kirjojen kustantaminen on ollut yksi SLS:n tärkeimpiä tehtäviä seuran perustamisesta eli vuodesta 1885 lähtien. Historialliset lähdelaitokset ja kriittiset laitokset ovat tärkeä osa SLS:n julkaisutoimintaa. SLS on yksi Pohjoismaiden johtavista kriittisten eli tekstihistoriallisten laitosten julkaisijoista. Tällä hetkellä on käynnissä kolme suurta julkaisuprojektia:

  • Kirjailija-historioitsija Zacharias Topeliuksen kattava tuotanto julkaistaan historiallis-kriittisenä ja kommentoituna laitoksena nimellä Zacharias Topelius Skrifter. Se julkaistaan kokonaisuudessaan digitaalisena (topelius.sls.fi) ja suurelta osin myös painettuna.
  • Modernisti Henry Parlandin runot, proosa, kritiikki ja kirjeet julkaistaan tieteellisenä painoksena. Kommentoitu laitos julkaistaan painettuna ja digitaalisena.

Lue lisää kriittisistä laitoksista ja muista julkaisuprojekteista tästä.