Kirjakokoelmat

Tanskalainen virsikirja vuodelta 1887. Kirja löytyy Jarl Pousarin kirjakokoelmasta. Kuva: SLS/Janne Rentola

SLS:n kirjaston kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kirjakokoelmiin on tallennettu eri aikakausien kirjallista kulttuuria. Teokset ovat päätyneet kirjastoon alan aktiivisten harrastajien kerääminä tai osana jonkin laitoksen tai toimielimen toimintaa.

Arne Jörgensenin kokoelma

Arne Jörgensenin kokoelmassa on noin 6 000 nidettä lähinnä suomenruotsalaista kaunokirjallisuutta, Suomen historiaa, henkilöhistoriaa ja sukututkimusta koskevaa kirjallisuutta sekä akateemisia ja poliittisia pienpainatteita ja aikakauslehtiä. Kokoelmassa on aineistoa 1600-luvulta 1940-luvulle. Fil.tri Arne Jörgensen (1883–1941) toimi Helsingin yliopiston kirjaston kirjastonhoitajana. Hän oli erityisen kiinnostunut kirja- ja kirjastohistoriasta sekä exlibriksistä. Märta Jörgensen lahjoitti kokoelman Svenska litteratursällskapetille vuonna 1942.

Jarl Pousarin kokoelma

Kirjastonhoitaja Jarl Pousar (1941–2004) keräsi ainutlaatuisen kirjahistoriallisen kokoelman, johon hän keräsi kirjansidonnan kehitystä koskevaa kirjallisuutta erityisesti 1800-luvulta. Kokoelmassa on noin 2 500 nidettä, mukaan lukien kolme inkunaabelia ja muutamia käsikirjoituksia. Kaksi kolmasosaa on kustantajan sidoksia ja yksi kolmasosa omakustanteita. Mukana on kirjoja eri maista ja eri aikakausilta – kaunokirjallisuutta, humanistisia teoksia, matkakuvauksia, lastenkirjoja, virsikirjoja ja karttateoksia. Jarl Pousar lahjoitti kokoelmansa Svenska litteratursällskapetille vuonna 1998. Vuonna 2011 Svenska Litteratursällskapet i Finland julkaisi kokoelmasta ja Jarl Pousarin elämäntyöstä Anna Perälän kirjoittaman teoksen Vackert, vittert, lärt. Jarl Pousars boksamling. Tietoa kokoelman painoksista ja niteistä löytyy myös Jarl Pousar-tietokannasta.

Karin ja Edmund Westmanin kokoelma

Karin ja Edmund Westmanin kirjakokoelmassa on noin 3 800 nidettä pääasiassa ranskalaista, saksalaista ja ruotsalaista kaunokirjallisuutta 1900-luvulta. Tietokirjallisuutta on kirjallisuushistorian, kielten, historian, filosofian, politiikan ja uskonnon aloilta. Mukana on myös matkaoppaita. Karin (1897–1972) ja Edmund (1900–1994) Westman olivat Turun Heurlinska skolanin opettajia. Svenska litteratursällskapet sai kokoelman lahjoituksena vuonna 1994.

Runeberg-kirjasto

Runeberg-kirjastossa on eri painoksia ja käännösversioita kansallisrunoilija Johan Ludvig Runebergin (1804–1877) teoksista. Mukana on myös tutkimuskirjallisuutta, elämäkertoja, esseitä ja artikkeleita Runebergista ja hänen teoksistaan. Kokoelmassa on myös runoilijan vaimon Fredrika Runebergin ja muiden Runebergin perheenjäsenten teoksia. Runeberg-kirjastoa on täydennetty jatkuvasti vuodesta 1900 lähtien.

Svenska Landsmålsföreningenin kokoelma

Keväällä 1874 Axel Olof Freudenthal antoi opiskelijoilleen tehtäväksi kerätä tietoa ruotsin kielen talonpoikaismurteista Suomessa. Seuraavien vuosikymmenien aikana Svenska landsmålsföreningen keräsi aineiston, jota säilytetään SLS:n arkiston kokoelmassa. Alulle pantiin myös kunnianhimoinen kirjastohanke kotimaisen ja ulkomaisen skandinavistisen tutkimustiedon keräämiseksi. Noin 400 nimikkeen kokoelma kuvaa yhdistyksen toimintaa ja kansainvälisiä kontakteja.

Söderström & Co:n kokoelma

Söderströmin kokoelmassa on kaikki yhtiön julkaisema kotimainen kaunokirjallisuus vuosilta 1891–2011 ja valikoima kustantamon tietokirjallisuutta ja oppikirjoja. Kokoelma on mielenkiintoinen katsaus kustantamon kirjalliseen toimintaan. Se on myös arvokas kirjahistoriallinen lähde, koska kaikki kirjat ovat ensipainoksia. Söderström & Co lahjoitti kustantamon arkiston Svenska litteratursällskapetille vuonna 2005. Lahjoituksessa olivat mukana myös kustantamon kirjat.

Topelius-kokoelma

Zacharias Topelius (1818–1898) oli kirjailija, historioitsija ja lehtimies. Hänen asemansa Suomen kansallisen identiteetin kehittäjänä 1800-luvulla oli merkittävä. Svenska litteratursällskapetin kirjaston Topelius-kokoelma kattaa vajaat 1 300 teosta. Mukana on Topeliuksen teoksia eri kielillä sekä Topeliusta ja hänen teoksiaan käsittelevää kirjallisuutta. Kokoelman rungon muodostaa Paul Nybergin Topelius-kirjallisuuden kokoelma. Teollisuusneuvos Henrik Nyberg lahjoitti kokoelman Svenska litteratursällskapetille vuonna 2003. Zacharias Topeliuksen tyttärenpoika professori Paul Nyberg (1889–1968) keräsi järjestelmällisesti äidinisänsä tuotantoa. Kokoelma toimi Birgit Lunelund-Grönroosin vuonna 1954 julkaiseman Topeliuksen teosten bibliografian lähteenä, ja se on edelleen arvokas Topelius-tutkimuksen lähde. Sitä hyödyntää esimerkiksi Zacharias Topelius Skrifter -projekti. Topelius-kokoelmaa täydennetään jatkuvasti.