Keruu

SLS:n arkistoaineistoa kartutetaan keruilla. Kyselylomakkeet lähetetään arkiston osoiterekisterissä oleville tai muille asiasta kiinnostuneille, jotka ovat saaneet tiedon käynnissä olevasta keruuprojektista tiedotusvälineiden kautta. Keruut julkaistaan myös verkossa, jolloin kuka tahansa voi osallistua. Ensimmäiset keruut toteutettiin 1950-luvulla, ja siitä lähtien on vuosittain tehty muutama keruu.

Keruut kartuttavat aineistoa ja niiden avulla dokumentoidaan nykypäivän eri ilmiöitä. Viime vuosina on kerätty tietoa esimerkiksi syntymäpäivien vietosta, uskomuksista ja enteistä, lemmikkieläimistä, tietokonemuistelmista ja siitä, miten ihmiset kokevat oman kielensä. Tietyt aiheet ovat keskeisiä ja niistä kerätään tietoa tasaisin väliajoin. Keruun avulla voidaan pitkällä aikavälillä tutkia esimerkiksi asumista ja pukeutumista, ruokailutapoja sekä suvun ja perheen sisäisiä suhteita.

Oletko kiinnostunut osallistumaan aineiston keruuseen?

Haluatko kertoa arjestasi, kielenkäytöstäsi tai perinteistäsi? Osallistumalla SLS:n arkiston tiedonkeruuseen olet mukana luomassa yhteistä kulttuuriperintöämme. Kaikkiin kyselyihin ei tarvitse vastata eikä vastausten tarvitse olla pitkiä. Voit kertoa omin sanoin keruun aiheeseen liittyvistä asioista. Keruutyömme palvelee tämän päivän ja tulevaisuuden tutkimusta!

Yhteydenotot: puh. 09 618 777, sähköposti: arkivet@sls.fi.

Katso luettelo SLS:n arkiston keruuaineistoista