Hallinnon periaatteet

Svenska litteratursällskapet noudattaa hyvää säätiötapaa

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsen. SLS noudattaa toiminnassaan neuvottelukunnan hyväksymää hyvää säätiötapaa.

SLS:n apurahojen ja palkintojen myöntämistä koskevan ohjeiston lähtökohtana on sekä seuran keskeinen asema ja laaja-alainen toiminta että se, että se kokoaa yhteen Suomen ruotsinkielisten humanististen tieteiden ja yhteiskuntatieteiden parissa toimivat tahot. Lisäksi huomioidaan seuran vastaanottamiin lahjoituksiin liittyvät erityismääräykset. Ohjeistoa sovelletaan seuraavasti:

Henkilökohtaisia apurahoja ei myönnetä SLS:n tieteellisen johtokunnan, raha-asiain johtokunnan tai johtoryhmän jäsenille eikä seuran henkilöstölle. Apurahoja voidaan myöntää seuran muille luottamushenkilöille ja lähipiirin jäsenille. Kyseiset tahot eivät tietenkään voi osallistua asian käsittelyyn millään tavoin.

Koska varat tutkimusprojekteihin myönnetään korkeakoululle, yliopistolle tai muulle toimielimelle eikä yksittäisille henkilöille, varojen myöntämiselle ei ole esteenä se, että kyseiseen tutkimusprojektiin osallistuva henkilö on seuran tieteellisen neuvoston jäsen tai muu luottamushenkilö ja työssä korkeakoulussa, yliopistossa tai muussa toimielimessä. Kyseinen henkilö ei tietenkään voi osallistua asian käsittelyyn millään tavoin.

Palkintoja ei myönnetä SLS:n tieteellisen johtokunnan, raha-asiain johtokunnan tai johtoryhmän jäsenille eikä seuran henkilöstölle.

Varojen myöntämisestä seuraan kuuluvasta Svenska kulturfondenista vastaa täysin erillinen organisaatio.