2.11.2017 -
13:00 - 16:45

SLS i Vasa, Handelsesplanaden 23 A, Vasa

Seminarium för musiklärare

Välkommen till Svenska litteratursällskapet i Vasa på ett skräddarsytt halvdagsseminarium för dig som är musiklärare i högstadiet och gymnasiet!

Under eftermiddagen får du ta del av det mångsidiga och intressanta material som SLS kan erbjuda och få konkreta råd om hur du kan använda det inom din undervisning.

 

Seminariet är avgiftsfritt och SLS betalar resor med kollektiva färdmedel samt bjuder på lunch och kaffe.

Anmälan senast den 30.10 via anmälningslänken, SLS i Vasa har plats för 40 deltagare.

Program

12.00 Lunch på restaurang Panorama, Vasaesplananden 16.

13.00 Seminariet öppnas, Christer Kuvaja och Katja Hellman (SLS)

13.10 Presentation av Svenska litteratursällskapet, Christer Kuvaja

13.25 Digital folkmusik – en resurs i musikundervisningen, Pia Lindholm (SLS)

13.40 Finlands svenska folkmusikinstitut till tjänst för musikpedagogen, Niklas Nyqvist (SLS)

14.20 Musikvetenskap - forskning om, kring och med musik,  Johannes Brusila (Åbo Akademi)

14.50 Kaffe

15.10 Att bemöta kulturell mångfald och olikhet inom skolans musikundervisning, Jan-Erik Mansikka (Helsingfors universitet)

15.40  Aktuella forskningsprojekt inom musikpedagogiken vid ÅA, Cecilia Björk (Åbo Akademi)

16.10  Svenskspråkiga musiklärares arbete just nu: Diskussion med inledning av Cecilia Björk

16.45 Seminariet avslutas

Seminarium för musiklärare