28.9.2017 - 09:00 - 1.10.2017 - 17:00

Svenska Mässan, Mässans gata 10, Göteborg

Finlands program på bokmässan i Göteborg

Det hundraåriga Finland är i år temaland på bokmässan i Göteborg och i programmet deltar rekordmånga författare och forskare.

Omkring 70 författare, forskare redaktörer och illustratörer från Finland har inbjudits att debattera och berätta om sina böcker. De medverkar i över 150 programpunkter på seminarier, på Finlandsmonterns Arena, Forskartorget och andra scener. Totalt medverkar 135 personer i programmen, bland dem även författare och kulturjournalister från Sverige.

Temat för bokmässan i år är förutom Finland 100 år även bildning som också syns stort i Finlands program. Flera program baserar sig på den know-how som landet är känt för med avseende på bildningstradition, bibliotek, skolframgångar, läskunnighet och flerspråkighet.

Här kan du ladda ner det finländska programmet i sin helhet:

PDF iconFinlands 100 och fler program på Bok & Bibliotek 2017

Följ Finlandsmontern och bokmässan på sociala medier:

Finlandsmontern på Facebook

#Finlandsmontern
#bokmässan

Läs mer om Bok & Bibliotek på mässans webbplats

Bok & Bibliotek i Göteborg är Nordens största bokmässa med ett besökarantal på över 100 000, och med gästande författare från hela världen. Den finlandssvenska avdelningen på mässan – Finlandsmontern och Arenan – presenterar aktuella finlandssvenska författare och pågående debatt.

SLS även huvudansvaret för den finlandssvenska synligheten på bokmässan och koordinerar programmet. Den finlandssvenska satsningen på mässan finansieras gemensamt av SLS, Svenska kulturfonden och föreningen Konstsamfundet.

Finlands program på bokmässan i Göteborg