13.11.2017 -
18:00 - 20:00

SLS i Helsingfors, Riddaregatan 5, Helsingfors

Att fylla hundra. Jubilarer och historiska händelser

I november är vi halvvägs i höstens föredragsserie om jubilarer och historiska händelser! 

Månadens föredragskväll handlar om filosofen Georg Henrik von Wright (1916–2003) och essäkonsten, föredragshållare är Thomas Wallgren och Nora Hämäläinen

Georg Henrik von Wright hör till Finlands internationellt mest framstående forskare genom tiderna. Han var en internationellt ryktbar filosof i den analytiska skolan och en uppmärksammad samtidskritisk essäist. Hans pessimistiska tidsdiagnos och ställningstaganden i aktuella frågor väckte ofta häftig debatt. Under den senare delen av sitt liv var han också en betydande samhällsdebattör och -kritiker.

Hos SLS är von Wright högaktuell: mellan 2017–2019 pågår forskningsprojektet Den okände von Wright som vill lyfta fram delar av von Wrights gärning som förblivit okända för både forskningen och den breda allmänheten.  Det tvärvetenskapliga projektet kombinerar forskning och textkritisk utgivning i fyra tematiska helheter eller delprojekt. Projektet genomförs vid Helsingfors universitet i nära samarbete med universitetets von Wright och Wittgenstein-arkiv och Svenska litteratursällskapet. Thomas Wallgren är projektledare.

2016 utgav SLS antologin Tankens utåtvändhet Georg Henrik von Wright som intellektuell (red. Johan Strang och Thomas Wallgren). Det är den första boken om von Wright där hans populära skrifter och roll som utomakademisk intellektuell ställs i centrum. 

Våra föredragskvällar är avgiftsfria och öppna för alla, vi bjuder på något litet att äta och dricka i pausen. Bokförsäljning.

Föredragen kan även ses i direktsändning via vår kanal på Youtube och via sls.fi.

 

Föredragskvällar i serien "Att fylla hundra. Jubilarer och historiska händelser":

Måndagen den 4 december kl. 18.00

En kväll om Ryssland och revolutionen samt året 17 i Finlands historia

Bengt Jangfeldt: Vi och dom. Bengt Jangfeldt om Ryssland som idé

Nils Erik Villstrand: Finlands historia som öppna framtider

 

Att fylla hundra. Jubilarer och historiska händelser