3.11.2017 -
12:00 - 16:00

SLS i Helsingfors, Riddaregatan 5, Helsingfors

Arkivworkshop: Vårt queera kulturarv 2

Svenska litteratursällskapets insamling Minoritet i minoriteten, som gjordes i samarbete med projektet Finland 100 – I regnbågens färger, avslutades 10.7.2017. Frågelistan fokuserade på sexuella minoriteters och könsminoriteters liv, vardag och minnen på svenska i Finland. Liknande insamlingar har gjorts på finska av andra minnesorganisationer i Finland.

Under insamlingstiden väcktes många frågor om materialets sökbarhet och tillgänglighet, om anonymisering och användning, om arbetsfördelningen mellan arkiven samt om vad för slags material som finns på andra arkiv.

Vi vill bjuda in dig för att tillsammans med oss diskutera ovannämnda frågor, kartlägga fältet och söka nya modeller för samarbete . Workshopen börjar med korta presentationer och fortsätter med gruppdiskussion. Workshopen riktar sig till personer inom arkiv och andra minnesorganisationer, samt alla som är intresserade av arkivfrågor och queera minnen.

Evenemangets språk är svenska och finska. 

 

Program

12.00–12.10 Välkomstord, Pamela Gustavsson (SLS)

12.10–12.50 Presentationer av arkiv och deras samlingar: Maria Miinalainen (SLS), Katri Kivilaakso (SKS), Minna Sannikka (Työväen arkisto), Catherine af Hällström, (ÅAB)

12.50–13.00 Summering, kommentarer

13.00–13.45 Forskarnas och aktivisternas perspektiv på arkiv: Virva Hepolampi, Kati Mustola, Antu Sorainen, Tuula Juvonen

13.45–13.55 Summering, kommentarer

13.55–14.15 Paus

14.15–16.00 Workshopdiskussioner kring följande frågor:

1) Vilket slags material med hbtiq-teman finns i arkiven och hur hittar man materialet?

2) Hur kan vi på arkivfältet bättre synliggöra och förmedla den tysta kunskapen som finns?

3) Hur borde arkiven samarbeta med aktörer utanför arkivfältet och hur kan arkiven stöda hbtiq-aktörer i deras egen insamlingsverksamhet?

 

Seminariet är gratis och öppet för alla. Anmälningstiden har gått ut den 26.10.

 

Hinderfri ingång från Riddaregatan 5. Den tillgängliga hissen är till höger om ingången och med hissen kommer man direkt till auditoriet på plan 2,5 (hissknapp A) och till den tillgängliga toaletten på plan 2. Assistenthundar är välkomna.

Tilläggsinformation: info@sls.fi eller 09 618 777 må–fre kl 9–16.

 

Arrangörer: SLS i samarbete med projektet Finland 100 – I regnbågens färger och Kultur för alla

 

Länkar:

Projektet Finland 100 - I regnbågens färger.

Katri Kivilaakso

Kati Mustola

Riikka Taavetti

Hanna Strandberg

 

Kutsu arkistotyöpajaan: Sateenkaareva kulttuuriperintömme 2

Svenska litteratursällskapetin yhteistyössä Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -hankkeen kanssa tehty Minoritet i minoriteten -keruu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen arjesta, elämästä ja muistoista ruotsiksi Suomessa  päättyi 10.7. Samantapaisia keruita on tehty myös muissa muistiorganisaatioissa suomeksi Suomessa.

Keruun aikana on ilmennyt kysymyksiä aineistojen haettavuudesta ja saatavuudesta, anonymisoinnista ja käytettävyydestä sekä arkistojen välisestä työnjaosta ja aiheeseen liittyvistä aineistoista muissa arkistoissa.

Tervetuloa keskustelemaan kanssamme näiden kysymysten tiimoilta, kartoittamaan kenttää ja etsimään uusia yhteistyömuotoja. Arkistotyöpaja alkaa lyhyillä esittelyillä ja jatkuu työpajatyöskentelyllä. Työpajan kohderyhmä on arkistojen ja muistiorganisaatioiden työntekijät, arkistoaineistojen parissa työskentelevät tutkijat sekä kaikki arkistokentästä ja sateenkaarevista muistoista kiinnostuneet.

Työpajan kielet ovat suomi ja ruotsi.

Ohjelma

12.00-12.10 Tervetuloa, Pamela Gustavsson (SLS)

12.10-12.50 Arkistojen ja kokoelmien esittely: Maria Miinalainen (SLS), Katri Kivilaakso (SKS), Minna Sannikka (Työväen arkisto), Catherine af Hällström (ÅAB)

12.50-13.00 Yhteenveto, keskustelu

13.00-13.45 Tutkijoiden ja aktivistien näkökulmia arkistoihin: Virva Hepolampi, Kati Mustola, Antu Sorainen, Tuula Juvonen

13.45-13.55 Yhteenveto ja keskustelu

13.55-14.15 Tauko

14.15-16 Työpajakeskustelut seuraavien kysymysten parissa

Minkälaisia sateenkaarevia aineistoja on arkistoissa ja miten aineistoja löydetään?

Miten arkistokenttä voi paremmin tehdä näkyväksi ja jakaa olemassaolevaa hiljaista tietoa?

Miten arkistot voisivat tehdä yhteistyötä arkiston ulkopuolella olevien toimijoiden kanssa ja miten arkistot voisivat tukea lhbtiq-toimijoita heidän omassa keruutoiminassaan?

 

Työpaja on ilmainen ja avoin kaikille, viimeinen ilmoittautumispäivä 26.10.2017.

Esteetön sisäänkäynti osoitteesta Ritarikatu 5. Esteetön hissi on oikealla sisäänkäynnistä katsoen ja sillä pääsee suoraan auditorioon kerrokseen 2,5 (hissipainike A). Esteetön wc on 2. kerroksessa ja sinne pääsee samalla hissillä. Avustajakoirat ovat tervetulleita.

Lisätietoa hankkeesta Suomi 100 - Sateenkaaren väreissä

 

Arkivworkshop: Vårt queera kulturarv 2