Apurahat ja projektirahoitus

Prisutdelning på SLS årshögtid 2014. Foto: SLS/Janne Rentola

Apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja organisaatiot. SLS ei ole yleinen tukirahasto eikä myönnä yleisiä toiminta-avustuksia esimerkiksi yhdistyksille.

SLS myöntää hakemusten perusteella apurahoja erityisrahastoista lahjoittajien määrittelemiin tarkoituksiin. Apurahojen hakuaika on vuosittain helmikuussa ja syyskuussa.

Tutkimusprojekteja, keruu-, julkaisu- ja yhteenvetoprojekteja varten tarkoitettuja varoja voi hakea SLS:n erikseen ilmoittamana aikana.

Tutkimusprojektien apurahat julistetaan haettavaksi vuosittain tammikuussa ja hakuaika on maaliskuussa.

Keruu-, julkaisu- ja yhteenvetoprojektien apurahoja eivät vuosittain julisteta haettavaksi. Hakuaika on maaliskuussa.

Tutkimusprojektit perustuvat tieteelliseen tutkimukseen, ja niiden tarkoituksena on luoda uutta tietoa.

Keruuprojektit liittyvät arkistoihin ja koskevat isoimpia keräyksiä tai arkistomateriaalin digitalisointia.

Julkaisuprojektit ovat esimerkiksi tekstikriittisiä julkaisuja tai projekteja, joissa tuotetaan sanakirjoja tai käsikirjoja.

Yhteenvetoprojekteissa tehdään syvällisiä analyyseja ja yhteenvetoja tutkimuksesta, joka koskee ruotsalaisuutta Suomessa. Näihin projekteihin voi osittain liittyä uutta tutkimusta. Lopputuloksena on usein yleiskuvateos.

Lisätietoa:

tutkimusjohtaja Christer Kuvaja (09 618 771 01, christer.kuvaja@sls.fi tai

apurahakoordinaattori Kajsa Rytikoski (09 618 771 19, kajsa.rytikoski@sls.fi.

 

Svenska litteratursällskapet noudattaa hyvää säätiötapaa

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsen. SLS noudattaa toiminnassaan neuvottelukunnan hyväksymää hyvää säätiötapaa

Lue lisää