Apuraha Holger Frykenstedtin stipendirahastosta

Hakuohjeet

Apurahat on tarkoitettu opinnoissaan menestyneille suomalaisten yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijoille, joiden maisteritutkielman aihe käsittelee kulttuuria Suomessa tai 1700-luvun Ruotsia tai ruotsalaista romantiikkaa.

Hakemus tulee jättää Svenska litteratursällskapetin sähköiseen palveluun helmikuun aikana. Apurahan suuruus on 2000 euroa. Hakulomake on ruotsiksi, mutta sen voi täyttää myös suomeksi.

Hakulomakkeeseen täytetään kaikki kohdat seuraavat ohjeet huomioiden: Lomakkeessa valitaan Frykenstedt sekä kohdassa ”ansökan gäller” että kohdassa ”huvudämnesområde”. Kohdassa forskningsarbete merkitään haettava summa 2 000 euroa. Suosittelijaksi (referens) laitetaan ohjaajan nimi. Kohdassa tutkimussuunnitelma (forskningsplan) kuvaillaan lyhyesti, enintään 2 000 merkillä, tutkinnon aihetta.

Todistus opiskelujen etenemisestä sekä tutkielman aiheen hyväksymisestä liitetään hakemukseen.

Lisätietoja: apurahakoordinaattori Kajsa Rytikoski kajsa.rytikoski@sls.fi, puh. 09 618 77 119 tai 044 332 28 81.

 

Ohjeita apurahan saajalle

Apurahan saaneiden nimet julkaistaan kun SLS on tehnyt apurahapäätöksen. Nimet julkaistaan myös SLS:n verkkosivuilla.

SLS ilmoittaa myönnetyistä apurahoista postitse. Apurahan maksatuspyyntö tehdään apurahakoordinaattori Kajsa Rytikoskelle sähköpostitse tai puhelimitse.

Käytetystä apurahasta ei tarvitse tehdä raporttia, mutta valmis pro gradu -tutkielma tulee lähettää sähköisessä muodossa SLS:lle, joka julkaisee sen verkkosivuillaan.