Aineiston keruu

Svenska litteratursällskapet perustettiin vuonna 1885. Siitä lähtien seura on dokumentoinut ja tallentanut suomenruotsalaista aineetonta kulttuuriperintöä. SLS:n arkisto kerää perinne-, kieli- ja historiallista aineistoa. Arkistoon voi lahjoittaa myös asiakirjoja. Osallistumalla arkiston tiedonkeruuseen pääset mukaan luomaan Suomen yhteistä ruotsinkielistä kulttuuriperintöä. Aineiston keruutyö palvelee tämän päivän ja tulevaisuuden tutkimusta sekä lisää tietoa Suomen ruotsinkielisestä historiasta ja kulttuurista. SLS:n arkistoon tallennettu aineisto on tutkijoiden, opiskelijoiden ja suuren yleisön käytettävissä asiakaspalvelun kautta. Osa aineistosta löytyy myös verkosta.

Arkisto dokumentoi nykypäivää ja historiaa keruiden, verkkokyselyiden, nauhoitusten ja kenttätyön avulla. Haluamme kerätä aineistoa, joka heijastaa erilaisia kysymyksenasetteluja sekä tallentaa ruotsinkielistä aineetonta kulttuuriperintöä. Esimerkkejä tallennettavasta aineistosta ovat suullinen perinne ja muistitieto, sosiaaliset tavat ja tottumukset, juhlatavat ja juhlapyhät, käsityöt sekä kulttuurisidonnaiset ilmaukset. Viime vuosina on kerätty tietoa esimerkiksi syntymäpäivien vietosta, uskomuksista ja enteistä, lemmikkieläimistä, tietokonemuistoista, kansanmusiikista ja oman äidinkielen kokemuksista. Erityisen kiinnostavista aiheista kerätään tietoa tasaisin väliajoin. Esimerkkejä pitkällä aikavälillä tutkittavista aiheista ovat asuminen ja pukeutuminen, ruokailutavat sekä suvun ja perheen sisäiset suhteet. SLS:n arkisto tekee yhteistyötä yliopistojen ja eri organisaatioiden kanssa tiedonkeruuprojektien ja eri teemojen parissa.

Hankkeiden esittelyt julkaistaan tavallisesti ruotsiksi.